ชื่อพืช :QW

พันธุ์ :QW

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2561

ชื่อพืช :กล้วยน้าว้า

พันธุ์ :สุโขทัย 1

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :มะละกอ

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 1

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :มะละกอฮอลแลนด์

พันธุ์ :ศรีสะเกษ

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :สับปะรด

พันธุ์ :เพชรบุรี 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ยะลา 4

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ยะลา 3

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ยะลา 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ยะลา 1

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ปัญจขันธ์

พันธุ์ :เชียงราย 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ปัญจขันธ์

พันธุ์ :เชียงราย 1

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :มะเขือเทศสีดา

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :พริกขี้หนูสวน

พันธุ์ :กาญจนบุรี 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ปทุมมา

พันธุ์ :เชียงราย 4

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ปทุมมา

พันธุ์ :เชียงราย 3

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :พริกใหญ่

พันธุ์ :พิจิตร 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :พริกขี้หนูเลย

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 4

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ปทุมมา

พันธุ์ :เชียงราย 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :ปทุมมา

พันธุ์ :เชียงราย 1

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :มันเทศ

พันธุ์ :สุโขทัย 2

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :มันเทศ

พันธุ์ :สุโขทัย 1

พันธุ์พืชแนะนำ | ปี 2562

ชื่อพืช :มะม่วงหิมพานต์

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 3

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :มะขามเปรี้ยว

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 1

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :มันเทศ

พันธุ์ :พิจิตร 2

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :มะพร้าวลูกผสมสามทาง

พันธุ์ :ชุมพร 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :มะพร้าวลูกผสมสามทาง

พันธุ์ :ชุมพร 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :ถั่วลิสงพันธุ์

พันธุ์ :ขอนแก่น 9

พันธุ์รับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

พันธุ์ :ชัยนาท 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ตากฟ้า 7

พันธุ์รับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :อ้อยคั้นน้้า

พันธุ์ :ศรีสำโรง 1

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 15

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม

พันธุ์ :นครสวรรค์ 5

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม

พันธุ์ :นครสวรรค์ 4

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :ชัยนาท 3

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2562

ชื่อพืช :ข้าวโพดหวาน

พันธุ์ :ลูกผสม ชัยนาท 86-1

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2556

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ตากฟ้า 86-5

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2556

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 86-13

พันธุ์รับรอง | ปี 2556

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8

พันธุ์แนะนำ | ปี 2556

ชื่อพืช :งาแดง

พันธุ์ :อุบลราชธานี 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2556

ชื่อพืช :ถั่วฝักยาว

พันธุ์ :พิจิตร 3

พันธุ์แนะนำ | ปี 2556

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 13

พันธุ์แนะนำ | ปี 2556

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 12

พันธุ์แนะนำ | ปี 2556

ชื่อพืช :ข้าวโพด

พันธุ์ :ลูกผสมสามทางสุวรรณ 2602

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :ข้าวโพดหวานลูกผสม

พันธุ์ :สงขลา 84-1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2555

ชื่อพืช :ถั่วเหลืองฝักสด

พันธุ์ :เชียงใหม่ 84-2

พันธุ์รับรอง | ปี 2555

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :ชัยนาท 84-1

พันธุ์รับรอง | ปี 2555

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 84-8

พันธุ์รับรอง | ปี 2554

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :ลพบุรี 84-1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2554

ชื่อพืช :มะพร้าวกะทิลูกผสม

พันธุ์ :ชุมพร 84-2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2554

ชื่อพืช :มะพร้าวกะทิลูกผสม

พันธุ์ :ชุมพร 84-1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2554

ชื่อพืช :ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

พันธุ์ :ชัยนาท 84-1

พันธุ์รับรอง | ปี 2554

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 84-7

พันธุ์รับรอง | ปี 2554

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 84-11

พันธุ์แนะนำ | ปี 2553

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 84-10

พันธุ์รับรอง | ปี 2553

ชื่อพืช :กาแฟโรบัสต้า

พันธุ์ :ชุมพร 84-5

พันธุ์แนะนำ | ปี 2553

ชื่อพืช :กาแฟโรบัสต้า

พันธุ์ :ชุมพร 84-4

พันธุ์แนะนำ | ปี 2553

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ตากฟ้า 84-4

พันธุ์รับรอง | ปี 2553

ชื่อพืช :ขมิ้นชัน

พันธุ์ :ตรัง 84-2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2553

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พิษณุโลก 80

พันธุ์รับรอง | ปี 2550

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :สังข์หยดพัทลุง

พันธุ์แนะนำ | ปี 2550

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :เจ้าขาวเชียงใหม่

พันธุ์แนะนำ | ปี 2550

ชื่อพืช :หม่อนผลสด

พันธุ์ :สกลนคร

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :หม่อนผลสด

พันธุ์ :เชียงใหม่

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2548

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :อยุธยา 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2547

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :บางแตน

พันธุ์แนะนำ | ปี 2547

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ชัยนาท 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2547

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :เชียงใหม่ 6

พันธุ์รับรอง | ปี 2553

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7

พันธุ์แนะนำ | ปี 2553

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 11

พันธุ์รับรอง | ปี 2553

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 9

พันธุ์รับรอง | ปี 2552

ชื่อพืช :ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พันธุ์ :นครสวรรค์ 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2552

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 8

พันธุ์รับรอง | ปี 2552

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :ขอนแก่น 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2551

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ตรัง 5

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ตรัง 4

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ตรัง 3

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ตรัง 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :ดาหลา

พันธุ์ :ตรัง 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :ขมิ้นชัน

พันธุ์ :ตรัง 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :กาแฟโรบัสต้า

พันธุ์ :ชุมพร 3

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :กาแฟโรบัสต้า

พันธุ์ :ชุมพร 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2551

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 80

พันธุ์รับรอง | ปี 2550

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :ศรีสำโรง 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2550

ชื่อพืช :ถั่วเขียวผิวดำ

พันธุ์ :ชัยนาท 80

พันธุ์รับรอง | ปี 2550

ชื่อพืช :กาแฟอาราบิก้า

พันธุ์ :เชียงใหม่ 80

พันธุ์รับรอง | ปี 2550

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :ขอนแก่น 80

พันธุ์รับรอง | ปี 2549

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 9

พันธุ์รับรอง | ปี 2549

ชื่อพืช :ทุเรียน

พันธุ์ :จันทบุรี 3

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :ทุเรียน

พันธุ์ :จันทบุรี 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :ทุเรียน

พันธุ์ :จันทบุรี 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :เชียงใหม่ 5

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :ถั่วฝักยาว

พันธุ์ :น่าน 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พันธุ์ :นครสวรรค์ 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2549

ชื่อพืช :กาแฟโรบัสต้า

พันธุ์ :ชุมพร 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2549

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 6

พันธุ์รับรอง | ปี 2548

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฏร์ธานี 6

พันธุ์แนะนำ | ปี 2548

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฏร์ธานี 5

พันธุ์แนะนำ | ปี 2548

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 4

พันธุ์แนะนำ | ปี 2548

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 7

พันธุ์รับรอง | ปี 2548

ชื่อพืช :ถั่วเขียวผิวดำ

พันธุ์ :ชัยนาท 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2548

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :ขอนแก่น

พันธุ์แนะนำ | ปี 2547

ชื่อพืช :อ้อยเคี้ยว

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 72

พันธุ์รับรอง | ปี 2547

ชื่อพืช :งาดำ

พันธุ์ :อุบลราชธานี 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2547

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 6

พันธุ์รับรอง | ปี 2547

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :ไหมไทยลูกผสมสกลนคร 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2547

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :นางน้อยสกลนคร

พันธุ์แนะนำ | ปี 2547

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ข้าวหลวงสันป่าตอง

พันธุ์แนะนำ | ปี 2547

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :เข็มทองพัทลุง

พันธุ์รับรอง | ปี 2547

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :เจ้าลีซอสันป่าตอง

พันธุ์แนะนำ | ปี 2547

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พิษณุโลก 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2546

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :มุกดาหาร

พันธุ์แนะนำ | ปี 2546

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พัทลุง

พันธุ์แนะนำ | ปี 2546

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น

พันธุ์แนะนำ | ปี 2546

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :จุลไทย 5

พันธุ์รับรอง | ปี 2546

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :จุลไทย 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2546

ชื่อพืช :ถั่วฝักยาว

พันธุ์ :พิจิตร 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2546

ชื่อพืช :ทานตะวัน

พันธุ์ :เชียงใหม่ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2546

ชื่อพืช :งาขาว

พันธุ์ :อุบลราชธานี 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2546

ชื่อพืช :ถั่วมะแฮะ

พันธุ์ :ขอนแก่น

พันธุ์แนะนำ | ปี 2546

ชื่อพืช :ถั่วพุ่ม

พันธุ์ :อุบลราชธานี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2546

ชื่อพืช :เดือย

พันธุ์ :เลย

พันธุ์แนะนำ | ปี 2546

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 5

พันธุ์รับรอง | ปี 2545

ชื่อพืช :มะม่วง

พันธุ์ :จันทบุรี 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2545

ชื่อพืช :มะม่วง

พันธุ์ :จันทบุรี 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2545

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ปราจีนบุรี 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2545

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :ขอนแก่น 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2544

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ตากฟ้า 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2544

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :กาฬสินธุ์ 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2544

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :กาฬสินธุ์ 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2544

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3

พันธุ์แนะนำ | ปี 2544

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2544

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :สกลนคร

พันธุ์แนะนำ | ปี 2543

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พิษณุโลก 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :เชียงใหม่ 4

พันธุ์แนะนำ | ปี 2543

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 4

พันธุ์แนะนำ | ปี 2543

ชื่อพืช :ข้าวเจ้าหอม

พันธุ์ :ปทุมธานี 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :สถาบันวิจัยยาง 251

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :เชียงใหม่ 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :ชัยนาท 72

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 72

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ข้าวโพด

พันธุ์ :ลูกผสมนครสวรรค์ 72

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :สันป่าตอง 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :สุรินทร์ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2543

ชื่อพืช :ถั่วเหลืองผิวดำ

พันธุ์ :สุโขทัย 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2542

ชื่อพืช :ปอสา

พันธุ์ :หนองคาย

พันธุ์แนะนำ | ปี 2542

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :มทส 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2542

ชื่อพืช :ข้าวโพดเทียน

พันธุ์ :สุโขทัย 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2542

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :ไทยลูกผสมอุดรธานี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2542

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :ไทยลูกผสมสกลนคร

พันธุ์แนะนำ | ปี 2542

ชื่อพืช :พริกขี้หนู

พันธุ์ :ห้วยสีทนศรีสะเกษ

พันธุ์แนะนำ | ปี 2542

ชื่อพืช :หม่อน

พันธุ์ :บุรีรัมย์ 51

พันธุ์แนะนำ | ปี 2541

ชื่อพืช :หม่อน

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 33

พันธุ์แนะนำ | ปี 2541

ชื่อพืช :มะเขือเทศ

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :จักรพันธ์ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :ข้าวเจ้าหอม

พันธุ์ :พิษณุโลก 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ปราจีนบุรี 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :ถั่วหรั่ง

พันธุ์ :สงขลา 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :เชียงใหม่ 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 5

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :อุบล 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2541

ชื่อพืช :สับปะรด

พันธุ์ :เพชรบุรี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2541

ชื่อพืช :มะละกอ

พันธุ์ :แขกดำท่าพระ (ท่าพระ 2)

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ :ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :เงาะ

พันธุ์ :พลิ้วเบอร์ 3

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :ส้มโอ

พันธุ์ :ท่าข่อยบุญยงค์พิจิตร

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :ทุเรียน

พันธุ์ :หมอนทองสันต์จันทบุรี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :ทุเรียน

พันธุ์ :ชะนีชาญชัยจันทบุรี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :ทุเรียน

พันธุ์ :ก้านยาวอารีจันทบุรี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :พริกชี้ฟ้า

พันธุ์ :พิจิตร 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :มันเทศ

พันธุ์ :พิจิตร 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :เผือก

พันธุ์ :พิจิตร 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :มะละกอ

พันธุ์ :ลูกผสมพันธุ์พิจิตร

พันธุ์แนะนำ | ปี 2540

ชื่อพืช :มะคาเดเมีย

พันธุ์ :เชียงใหม่ 1000

พันธุ์แนะนำ | ปี 2539

ชื่อพืช :มะคาเดเมีย

พันธุ์ :เชียงใหม่ 700

พันธุ์แนะนำ | ปี 2539

ชื่อพืช :มะคาเดเมีย

พันธุ์ :เชียงใหม่ 400

พันธุ์แนะนำ | ปี 2539

ชื่อพืช :สิ่งประดิษฐ์

พันธุ์ :เครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50

สิ่งประดิษฐ์ | ปี 2539

ชื่อพืช :อ้อยคั้นน้ำ

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 50

พันธุ์รับรอง | ปี 2539

ชื่อพืช :ปอแก้ว

พันธุ์ :ขอนแก่น 50

พันธุ์รับรอง | ปี 2539

ชื่อพืช :มะพร้าว

พันธุ์ :ลูกผสมชุมพร 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2538

ชื่อพืช :ปอกระเจา

พันธุ์ :ขอนแก่น 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2538

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :สุโขทัย 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2538

ชื่อพืช :ข้าวญี่ปุ่น

พันธุ์ :กวก 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2538

ชื่อพืช :ข้าวญี่ปุ่น

พันธุ์ :กวก 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2538

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 4

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 5

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :ผักบุ้งจีน

พันธุ์ :พิจิตร 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :มะละกอ

พันธุ์ :แขกดำศรีสะเกษ

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :มะม่วงแก้ว

พันธุ์ :แก้วศรีสะเกษ 007

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :ถั่วลันเตา

พันธุ์ :ฝักใหญ่เชียงราย 3

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :ถั่วลันเตา

พันธุ์ :ฝักเล็กเชียงราย 2

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :โกโก้

พันธุ์ :ลูกผสมชุมพร 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :มะขามเปรี้ยว

พันธุ์ :ศรีสะเกษ

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :เฉี้ยงพัทลุง

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :เล็บนกปัตตานี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ลูกแดงปัตตานี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พลายงามปราจีนบุรี

พันธุ์แนะนำ | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :แพร่ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :มข 35

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :ข้าวโพด

พันธุ์ :สุวรรณ 5

พันธุ์รับรอง | ปี 2537

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2536

ชื่อพืช :ข้าวฟ่าง

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2536

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ชัยนาท 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2536

ชื่อพืช :ถั่วเหลืองฝักสด

พันธุ์ :เชียงใหม่ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2536

ชื่อพืช :งาแดง

พันธุ์ :อุบลราชธานี 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2536

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :ไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35

พันธุ์รับรอง | ปี 2535

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :สงขลา 36

พันธุ์รับรอง | ปี 2535

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :ชัยนาท 36

พันธุ์รับรอง | ปี 2534

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 90

พันธุ์รับรอง | ปี 2534

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 90

พันธุ์รับรอง | ปี 2534

ชื่อพืช :ข้าวโพด

พันธุ์ :ลูกผสมสามทางสุวรรณ 3101

พันธุ์รับรอง | ปี 2534

ชื่อพืช :ข้าวโพดฝักอ่อน

พันธุ์ :เชียงใหม่ 90

พันธุ์รับรอง | ปี 2533

ชื่อพืช :ละหุ่ง

พันธุ์ :ลูกผสมอุบล 90

พันธุ์รับรอง | ปี 2533

ชื่อพืช :ถั่วเขียวผิวดำ

พันธุ์ :พิษณุโลก 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2533

ชื่อพืช :ข้าวโพด

พันธุ์ :นครสวรรค์ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2532

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :นางน้อยศรีสะเกษ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :มอ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 60-3

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :อุบลราชธานี 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ศรีสำโรง 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :ข้าวบาร์เลย์

พันธุ์ :บรบ 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :ข้าวบาร์เลย์

พันธุ์ :บรบ 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :หม่อน

พันธุ์ :บุรีรัมย์ 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2531

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :นครราชสีมาลูกผสม 60-2

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :นครราชสีมาลูกผสม 60-1

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :นครราชสีมาลูกผสม 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :หม่อน

พันธุ์ :นครราชสีมา 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวสาลี

พันธุ์ :อินทรี 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวสาลี

พันธุ์ :อินทรี 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวโพด

พันธุ์ :สุวรรณ 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :สิ่งประดิษฐ์

พันธุ์ :เครื่องนวดเมล็ดพืช เกษตร 60-1

สิ่งประดิษฐ์ | ปี 2530

ชื่อพืช :สิ่งประดิษฐ์

พันธุ์ :เครื่องหยอดเมล็ดพืช เกษตร 60-1

สิ่งประดิษฐ์ | ปี 2530

ชื่อพืช :สิ่งประดิษฐ์

พันธุ์ :เครื่องสีข้าว เกษตร 60-1

สิ่งประดิษฐ์ | ปี 2530

ชื่อพืช :สิ่งประดิษฐ์

พันธุ์ :ตู้อบรังไหม นครราชสีมา 60

สิ่งประดิษฐ์ | ปี 2530

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :เชียงใหม่ 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 60-2

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ขอนแก่น 60-1

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :ชัยนาท 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :งาขาว

พันธุ์ :มหาสารคาม 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวฟ่าง

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :สุพรรณบุรี 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พิษณุโลก 60-2

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ปทุมธานี 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พิษณุโลก 60-1

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :พัทลุง 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ชุมแพ 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ปอแก้วคิวบา

พันธุ์ :ขอนแก่น 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :มะม่วงหิมพานต์

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 60-2

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :มะม่วงหิมพานต์

พันธุ์ :ศรีสะเกษ 60-1

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :มะพร้าว

พันธุ์ :ชุมพรลูกผสม 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :อาร์ 258

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :ขาวโป่งไคร้

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวสาลี

พันธุ์ :แพร่ 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวสาลี

พันธุ์ :ฝาง 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :เจ้าฮ่อ

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :หันตรา 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :น้ำรู

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :มันฝรั่ง

พันธุ์ :ฝาง 60

พันธุ์รับรอง | ปี 2530

ชื่อพืช :ไหม

พันธุ์ :นครราชสีมาลูกผสม 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :อู่ทอง 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :นครสวรรค์ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :สุโขทัย 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :นครสวรรค์ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :กำแพงแสน 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :กำแพงแสน 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2529

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :PR 255

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :PB 235

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :PB 255

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :PB 260

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :PB 28/59

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :RRIM 623

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :RRIM 600

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :PB 217

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :PR 261

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ยางพารา

พันธุ์ :GT 1

พันธุ์แนะนำ | ปี 2528

ชื่อพืช :ปอแก้ว

พันธุ์ :โนนสูง 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2527

ชื่อพืช :งาขาว

พันธุ์ :ร้อยเอ็ด 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2527

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2527

ชื่อพืช :อ้อย

พันธุ์ :ชัยนาท 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :อุบล 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :แก่นจันทร์

พันธุ์รับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :ข้าวสาลี

พันธุ์ :สะเมิง 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :ข้าวสาลี

พันธุ์ :สะเมิง 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :ข้าวบาร์เลย์

พันธุ์ :สะเมิง 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :ข้าวบาร์เลย์

พันธุ์ :สะเมิง 1

พันธุ์พืชรับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :มันสำปะหลัง

พันธุ์ :ระยอง 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2526

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ศรีสำโรง 3

พันธุ์รับรอง | ปี 2525

ชื่อพืช :ข้าวฟ่าง

พันธุ์ :อู่ทอง 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2525

ชื่อพืช :ข้าวโพดฝักอ่อน

พันธุ์ :รังสิต 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2525

ชื่อพืช :มะพร้าว

พันธุ์ :สวีลูกผสม 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2525

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :กข 10

พันธุ์รับรอง | ปี 2524

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 27

พันธุ์รับรอง | ปี 2524

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 25

พันธุ์รับรอง | ปี 2524

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 23

พันธุ์รับรอง | ปี 2524

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 21

พันธุ์รับรอง | ปี 2524

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ศรีสำโรง 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2523

ชื่อพืช :ปอกระเจา

พันธุ์ :โนนสูง 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2523

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :สจ 5

พันธุ์รับรอง | ปี 2523

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :ซิวแม่จัน

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 19

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กู้เมืองหลวง

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :ดอกพะยอม

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 17

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :พริกขี้หนู

พันธุ์ :ห้วยสีทน 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ผักกาดหัว

พันธุ์ :แม่โจ้ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ถั่วลันเตา

พันธุ์ :แม่โจ้ 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ถั่วลันเตา

พันธุ์ :แม่โจ้ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :คะน้า

พันธุ์ :แม่โจ้ 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2522

ชื่อพืช :ถั่วเขียวผิวดำ

พันธุ์ :อู่ทอง 2

พันธุ์รับรอง | ปี 2521

ชื่อพืช :ฝ้าย

พันธุ์ :ตากฟ้า 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2521

ชื่อพืช :ข้าวเหนียว

พันธุ์ :กข 8

พันธุ์รับรอง | ปี 2521

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 15

พันธุ์รับรอง | ปี 2521

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 13

พันธุ์รับรอง | ปี 2521

ชื่อพืช :ข้าวเจ้า

พันธุ์ :กข 11

พันธุ์รับรอง | ปี 2520

ชื่อพืช :ถั่วเขียว

พันธุ์ :อู่ทอง 1

พันธุ์รับรอง | ปี 2519

ชื่อพืช :ถั่วลิสง

พันธุ์ :ไทนาน 9

พันธุ์รับรอง | ปี 2519

ชื่อพืช :ถั่วเหลือง

พันธุ์ :สจ.4

พันธุ์รับรอง | ปี 2519