ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวสาลี
พันธุ์ ฝาง 60
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ศูนย์วิจัยการปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ประเทศเม็กซิโก ทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีจากสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมซ้อนของคู่ผสม Pitic62/Frondosa///Pitic62/Mazoe//Mexipak นำมาปลูกครั้งแรกที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง ในปีพ.ศ.2516-2517 ทำการศึกษาพันธุ์และการเปรียบเทียบผลผลิตในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงปีพ.ศ.2528-2529
ลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 85 เซนติเมตร ลำต้นมีสีเขียวนวล ก้านรวงมีลักษณะคดงอ แตกกอ 200 รวงต่อตารางเมตร มี 35 เมล็ดต่อรวง น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 37 กรัม มีโปรตีนในเมล็ด 10-11 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 280 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 95 วัน ต้านทานต่อโรคราสนิมปานกลาง เมล็ดค่อนข้างใหญ่กว่าพันธุ์สะเมิง 1 และพันธุ์สะเมิง 2 เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีเหลืองนวล แป้งที่ได้เหมาะสำหรับการทำคุกกี้ บิสกิต และขนมปัง
ปลูกในที่ร้อนและแห้งแล้งได้ดีกว่าพันธุ์สะเมิง 1 ในแหล่งที่มีช่วงฤดูหนาวสั้นทั้งในสภาพไร่ และสภาพนาชลประทาน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ