ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช เงาะ
พันธุ์ พลิ้วเบอร์ 3
วันที่รับรอง 21 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เงาะพันธุ์พลิ้วเบอร์ 3 ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างเงาะพันธุ์สีชมพู พันธุ์โรงเรียน พันธุ์สีทอง พันธุ์เจ๊ะมง และพันธุ์น้ำตาลกรวด ปี พ.ศ.2522 ที่สถานีทดลองพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี โดยทำการผสมสลับแม่/พ่อพันธุ์ นำต้นกล้าลูกผสมไปทาบติดกับต้นเงาะพันธุ์สีชมพู และทำการประเมินคัดเลือกได้ 10 ต้น ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529-2539 ได้พันธุ์เงาะรสชาติดี
ลำต้นตั้งตรง ทรงพุ่มสง่างาม เปลือกแข็งสีเทาแก่ปนน้ำตาล เป็นใบรวมมีใบย่อย 2-4 คู่ ช่อดอกมีดอกเล็กสีเขียวปนเหลือง ผลเงาะเป็นช่อ ๆ ละประมาณ 10-12 ผล สีเขียวเมื่อสุกสีแดง เหลือง หรือส้มปนเหลืองเนื้อใสอ่อนนุ่ม สีขาวเหมือนไข่มุกรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว น้ำหนัก 4.13 กรัมต่อผล เนื้อหนา 0.67 เซนติเมตรออกดอก 2-3 ปี หลังปลูก อายุเก็บเกี่ยว 148 วัน
ผลผลิตสูง 168.69 กิโลกรัมต่อต้น ผลไม่แตกง่ายหรือร่วงจากขั้วเร็วเกินไป รสชาติอร่อยกว่าพันธุ์สีชมพูเป็นพันธุ์เบา สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นฤดู สีผลและขนสวยงาม ช่อค่อนข้างยาว เมื่อจำหน่ายเป็นเงาะช่อหรือเงาะพวงจะได้ราคาดี การเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านสาขาดี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือถ้าต้องการขยายพื้นที่ปลูกในแหล่งใหม่ ๆ ควรคำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่ใกล้เคียงกับแหล่งปลูกเดิม เช่นมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีตั้งแต่ 800 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความชุ่มชื้นในอากาศดี ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุ มีระบบชลประทาน
ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีลมพัดแรงจัดเป็นประจำ ถ้าพื้นที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ควรแบ่งแปลงย่อยและปลูกไม้กันลมให้รอบแปลง และตัดแต่งกิ่งเล็ก ๆ ปลายกิ่งออก เพื่อกิ่งที่เหลือจะสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นและให้ผลผลิตต้นฤดูในปีต่อไป