ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ฝ้าย
พันธุ์ ศรีสำโรง 2
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2523
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 2 เป็นฝ้ายที่นำเข้ามาจากประเทศไอเวอร์รี่โคสต์ เมื่อปี พ.ศ.2516 มีชื่อเดิมว่า จี 115-7 เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างฝ้าย 3 ชนิด คือ Gossypium hirsutum L. G. arboreum และ G. raimondii และมีการผสมข้ามกับฝ้ายพันธุ์เดลต้าไพน์สมูทลีฟทำให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพเส้นใยดี จึงนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตกับพันธุ์มาตรฐานอื่นพบว่านอกจากฝ้ายพันธุ์นี้จะให้ผลผลิตสูงในระดับเดียวกันกับฝ้ายมาตรฐานอื่นแล้วยังมีความต้านทานต่อโรคใบหงิกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่ในขณะนั้นได้อีกด้วย
ทรงต้นโปร่ง สูงประมาณ 123 เซนติเมตร กิ่งกระโดง 0-4 กิ่ง กิ่งผลไม่ยาวมากและทำมุมแหลมกับลำต้น มีข้อของกิ่งผลที่ใบเรียบมีขนาดเล็ก กว้างประมาณ 4.5 นิ้ว ใบเว้าหยักใบลึก ทำให้ดูเป็นแฉก 3-5 แฉกและที่โคนของจักใบยกสูงขึ้นเห็นได้ชัด สมอมีขนาดใหญ่ทำให้การติดของสมอห่างไม่ดกมาก ดอกแรกบานอายุ 50 วัน อับเรณูมีสีขาวนวลหรือครีม อายุเก็บเกี่ยว 120-160 วัน น้ำหนักฝ้ายปุยทั้งเมล็ดต่อหนึ่งสมอ ประมาณ6.3 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง น้ำหนัก 100 เมล็ดประมาณ 11.4 กรัม
ต้านทานต่อโรคใบหงิก คุณภาพเส้นใยดีมาก ผลผลิตปุย 280-330 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์เส้นใยหรือปุย 38 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยยาวประมาณ 30 มิลลิเมตร (1.19 นิ้ว) และมีความสม่ำเสมอของเส้นใย 0.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าความละเอียดของเส้นใย 3.9 ไมโครแนร์ ค่าความเหนียวของเส้นใย 20.4 กรัมต่อเท็กซ์
ปลูกในฤดูฝนเดือนกรกฎาคม
กรณีฝนตกชุกและความชื้นในอากาศสูงดอกและสมออ่อนจะร่วงง่ายทำให้ผลผลิตต่ำ