ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ทานตะวัน
พันธุ์ เชียงใหม่ 1
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2546
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ทานตะวันพันธุ์เชียงใหม่ 1 เป็นพันธุ์ผสมเปิดปีพ.ศ.2529 รวบรวมพันธุ์จากในประเทศและต่างประเทศ ปีพ.ศ.2530-2544 ทำการปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ตามขั้นตอน ได้พันธุ์ทานตะวันที่ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับพันธุ์ลูกผสมของบริษัทที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทางราชการไม่มีพันธุ์ทานตะวันแนะนำให้เกษตรกรมาก่อน
ความสูงต้นระยะเก็บเกี่ยว 175 เซนติเมตร โคนต้นอ่อนสีม่วงอมเขียว ใบรูปหัวใจ กลีบดอกสีเหลือง เมล็ดสีดำ รูปไข่รี อายุดอกบาน 50 วัน อายุเก็บเกี่ยว 100 วัน ขนาดจานดอก 15 เซนติเมตร น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 49 กรัม
ผลผลิตเฉลี่ย 203 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ลูกผสมแปซิฟิคของ 38 ของบริษัท ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 218 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้งได้ดีกว่าพันธุ์แปซิฟิค 33 มีการติดเมล็ดสูงร้อยละ 92
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด เช่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยปลูกปลายฤดูฝนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างอ่อนแอ จึงไม่ควรปลูกในสภาพที่มีปริมาณฝนมากหรือความชื้นในอากาศสูง