ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น 4
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 4 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตรระหว่างปี พ.ศ2524-2536 โดยสถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ ทำการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Taiwan 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ในกลุ่ม Spanish ที่มีขนาดเมล็ดเล็กกว่าพันธุ์ไทนาน 9 แต่ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับพันธุ์ไทนาน 9 กับถั่วลิสงพันธุ์ UF71513-1 ซึ่งเป็นพันธุ์ในกลุ่ม Valencia ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง ให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ และเป็นพันธุ์ที่ ICRISAT รับรองว่าต้านทานต่อเชื้อราที่สร้างสารพิษแอฟลาท๊อกซินได้ดี
ทรงพุ่มตั้งตรง ลำต้นสีเขียวอมม่วงแดง ดอกสีเหลืองติดฝักเป็นกระจุกที่บริเวณโคนต้น ฝักยาว 3.9 เซนติเมตร เส้นลายบนฝักเห็นได้ชัด เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูเข้ม อายุดอก 21-25 วัน อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วันจำนวนฝักต่อหลุม 21.6 ฝัก จำนวนเมล็ดต่อฝัก 2.9 เมล็ด น้ำหนัก 100 เมล็ด 47.1 กรัม โปรตีน 28.7 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 46.4 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 586 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 270 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 171 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนัก 100 เมล็ด 47 กรัม มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทนทานต่อโรคโคนเน่าปานกลาง
ปลูกได้ทั่วไปในสภาพดินที่มีความเหมาะสมในการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทย ปลูกได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน
อ่อนแอต่อโรคราสนิมและโรคใบจุด