ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 19
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 19 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ไออาร์ 262 จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติประเทศฟิลิปปินส์ กับข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 ซึ่งเป็นข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ดีของประเทศไทยเช่นเดียวกับ กข 17 โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ปีพ.ศ.2512 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกศึกษาพันธุ์และทดสอบลักษณะต่าง ๆ ที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวงและสถานีทดลองข้าวหันตรา และทำการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวหลายแห่งในภาคกลางได้สายพันธุ์ BKN6986-147-2
ข้าวไวต่อช่วงแสงปลูกได้เฉพาะนาปี เก็บเกี่ยวได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม ลำต้นสูงประมาณ 130 เซนติเมตร กาบใบสีเขียวอ่อน ตัวใบสีเขียว ใบค่อนข้างสั้นรวงโต และอยู่ใต้ใบ เมล็ดร่วงง่าย ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากนาทดลองเฉลี่ยประมาณ 570 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟางน้ำหนัก 100 เมล็ด 3.32 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.5 มิลลิเมตร รูปร่างค่อนข้างป้อม ลักษณะข้าวสุกร่วน
ผลผลิตสูงมีเมล็ดต่อรวงมากทนต่อสภาพน้ำท่วม เมื่อต้นข้าวจมอยู่ใต้ผิวน้ำ (ข้าวขึ้นน้ำ) ทนน้ำลึกได้ประมาณ 1 เมตร และทนน้ำท่วมยอดระดับไม่เกิน 50 เซนติเมตร ได้ในเวลาไม่เกิน 1 อาทิตย์ และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพระดับน้ำธรรมชาติให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปิ่นแก้ว 14 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดยาวเรียว ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ต้านทานแล้งปานกลาง
ฤดูนาปีของภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ที่มีการใส่ปุ๋ย และแถบริมฝั่งแม่น้ำโขง
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งโรคไหม้ให้ระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว