ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปทุมมา
พันธุ์ เชียงราย 1
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ลักษณะช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น กลีบประดับสีชมพูเข้ม กลีบเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบสวยงามและบิดเป็นเกลียว ส่วนพันธุ์ไทยบิวตี้ กลีบประดับเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ 2. ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 50-70 วัน น้อยกว่าพันธุ์ไทยบิวตี้ที่ใช้เวลา 80-83 วัน 3. ผลผลิตช่อดอกมาก 3-4 ดอก/กอ มากกว่าพันธุ์ไทยบิวตี้ที่มีจานวน 2-3 ดอก/กอ 4. อายุการใช้งานนาน 4-7 สัปดาห์ มากกว่าพันธุ์ไทยบิวตี้ที่มีอายุการใช้งานนานประมาณ 4-5 สัปดาห์
ที่ดอนและที่ลุ่ม ไม่มีน้ำท่วมขัง
เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของ โรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี