ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ อู่ทอง 1
วันที่รับรอง 06 มกราคม 2519
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1 นำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์และปลูกศึกษาครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2512 ที่สถานีกสิกรรมชัยนาท(ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)โดยให้ชื่อ M7-A นำไปรวบรวมทำการปลูกเปรียบเทียบและคัดเลือกพันธุ์ที่สถานีกสิกรรมอู่ทอง (ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี)ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2513 ทำการคัดเลือกได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ ทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 พบว่า M7-A ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่มีอยู่
โคนต้นสีม่วงทรงต้นเป็นพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาดีใบค่อนข้างใหญ่ สีเขียวเข้มก้านใบสีม่วงดอกแรกบานเมื่ออายุประมาณ 35 วัน ออกดอกเป็นชุด ชุดแรกจะติดฝักภายในเวลา 5-7 วัน ดอกชุดที่ 2 จะเริ่มเมื่อฝักแรกเริ่มแก่จำนวน 15-25 ฝักต่อต้นมี 8-18 เมล็ดต่อฝักน้ำหนัก 100 เมล็ดหนัก 6.0-6.5 กรัม
เมล็ดขนาดใหญ่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ผิวมัน เป็นที่ต้องการของตลาด ออกดอกจำนวนมาก ประมาณ 80-85เปอร์เซ็นต์ ของทั้งต้นและติดฝักชุดแรกภายในเวลาเกือบพร้อมกันจึงทำให้ฝักแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ในเวลาเดียวกันอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 65-70 วัน ฝักแก่เหนียวไม่แตกง่าย เก็บเกี่ยวฝักทั้งหมดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (พันธุ์พื้นเมืองต้องเก็บเกี่ยว 6-7ครั้ง)ให้ผลผลิต 150-200 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองเล็กน้อยมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชเช่นเดียวกับถั่วเขียวพันธุ์พื้นเมืองและทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี
ปลูกได้ตลอดปีแต่ควรหลีกเลี่ยงปลายฤดูฝนในแหล่งที่มีโรคใบจุดระบาด
ไม่ต้านทานต่อโรคใบจุด