ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะคาเดเมีย
พันธุ์ เชียงใหม่ 700
วันที่รับรอง 08 มกราคม 2539
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
มะคาเดเมียพันธุ์เชียงใหม่ 700 ชื่อเดิม Mauka (HAES 741) คัดเลือกจากต้นเพาะเมล็ด เป็นสายพันธุ์พี่น้อง (sister line) กับพันธุ์เชียงใหม่ 400 (HAES 660) คัดเลือกที่รัฐฮาวาย ในปี พ.ศ.2500 และตั้งชื่อพันธุ์ในปี พ.ศ.2520 โดยสถานีทดลองพืชสวนฮาวาย (Hawaii Agricultural Experiment Station ; HAES) นำเข้ามาเปรียบเทียบพันธุ์ในสภาพพื้นที่ราบและที่สูงต่าง ๆ ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2528-2542 โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และคัดเลือกได้พันธุ์มีน้ำหนักเนื้อในสูงสม่ำเสมอ
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร ทรงพุ่มคล้ายปิรามิด ทรงกว้าง 10-15 เมตร ใบสีเขียวเข้มดอกย่อยสีขาว จำนวน 70-280 ดอกต่อช่อ ผลกลม สีเขียวเข้ม น้ำหนัก 17.0-25.0 กรัม จำนวนผลอ่อนต่อช่อ 10-20 ผล ผลแก่ 5-12 ผล เมื่อแก่เปลือกหุ้มผลจะแตกตามรอยตะเข็บ อายุเก็บเกี่ยว 180-240 วัน ปลูกในพึ้นที่ต่ำกว่า 800 เมตร อายุเก็บเกี่ยว 180-240 วัน ให้ผลผลิตเมล็ดทั้งกะลาเมื่ออายุ 14 ปี 15-30 กิโลกรัมต่อต้น เนื้อในมะคาเดเมียประกอบด้วยสารอาหาร โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเกิน 72 เปอร์เซ็นต์ มีแร่ธาตุ และวิตามินต่าง ๆ
น้ำหนักเนื้อในสูง และสม่ำเสมอกว่าพันธุ์มาตรฐานเชียงใหม่ 400 เนื้อในสีขาวครีม ขนาดผลใหญ่กะลาบาง
พื้นที่สูงระดับ 700-1,300 เมตร
ไม่ควรปลูกในพื้นที่ต่ำกว่า 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล