ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ GT 1
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
พันธุ์ GT 1 เป็นพันธุ์ดั้งเดิม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะทรงฉัตรเป็นทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ ใบสีเขียวเข้ม นุ่ม มีความมันก้านใบตรง ยาวปานกลางเปลือกหนาปานกลางเปลือกงอกใหม่หลังเปิดกรีดค่อนข้างบางการเจริญเติบโตของลำต้นเมื่อเปิดกรีดและขนาดของลำต้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงอายุที่มีการกรีดยางดีปานกลาง กิ่งหลักมี 1-3 กิ่ง กิ่งแขนงมาก แตกกิ่งไม่สมดุลเมล็ดขนาดเล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู น้ำยางมีสีเหลือง ระยะปลูกระหว่างต้นชิดน้อยกว่า 3 เมตรระบบกรีดที่เหมาะสมคือ กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน
ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 276 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีการตอบสนองต่อรอยแผลกรีดดี คือ เมื่อกรีดถึงเนื้อไม้เปลือกงอกใหม่จะเสียหายเพียงเล็กน้อย มีความต้านทานต่อโรคราสีชมพู และโรคเปลือกแห้งได้ดี และต้านทานต่อโรคใบที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราปานกลางต้านทานลมได้ดีต้นเปลือกแห้งมีจำนวนน้อย
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 1 สามารถปลูกได้ในพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง พื้นที่ลาดชันมากกว่า 1 6 องศา และพื้นที่มีหน้าดินตื้น
อ่อนแอต่อโรคใบจุดออยเดียมใบจุดคอลเลทโททริกัมและตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางค่อนข้างต่ำ