ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ฝ้าย
พันธุ์ ตากฟ้า 1
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2521
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ฝ้ายพันธุ์ ตากฟ้า 1 คัดได้จากลูกผสมระหว่าง พันธุ์ Reba B.T.K 12 กับพันธุ์ stoneville 213 โดยกองพืชไร่ในปี พ.ศ.2510 และทำการคัดเลือกแบบสายพันธุ์แท้ที่ทำการสืบประวัติได้ ปี พ.ศ.2517 ได้รวมสายพันธุ์ Bulk lines ที่เหมือน ๆ กันนำเข้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานและทดสอบในท้องถิ่นได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยเข้าขั้นมาตรฐาน
ต้นโปร่ง ตั้งตรงไม่ล้มง่าย สูง 120-130 เซนติเมตร มีกิ่งกระโดง 3-4 กิ่ง ปล้องยาวปานกลางใบสีเขียวมี 3 แฉก กว้างประมาณ 4.8 นิ้ว ใต้ใบมีขนเล็กน้อย ดอกและอับละอองเกสรตัวผู้สีขาวนวล ดอกแรกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 45-50 วัน สมอมีขนาดใหญ่ การติดสมอดี เมล็ดขนาดกลาง อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 105 วัน อายุเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายประมาณ 155 วัน
สมอฝ้ายมีขนาดใหญ่ให้ผลผลิตปุยทั้งเมล็ด 300-340 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าฝ้ายพันธุ์ รีบา บีทีเค 12ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักต่อหนึ่งสมอประมาณ 5.7 กรัม (ฝ้ายปุยทั้งเมล็ด) เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมล็ด หนักประมาณ 9.4 กรัม น้ำมันในเมล็ดประมาณ 18.5 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 19.0 เปอร์เซ็นต์ ใยยาวปานกลางมีค่าความละเอียดอ่อนของเส้นใย 4.5 ค่าความเหนียวของเส้นใย 21 กรัมต่อเท็กซ์ และให้ค่าความเหนียวของเส้นด้าย 1900 เมื่อปั่นเป็นด้ายเบอร์ 40
ฤดูฝนเดือนกรกฎาคม
ไม่ต้านทานต่อโรคใบหงิกและโรคแบคทีเรียลไบลท์