ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช พริกขี้หนู
พันธุ์ ห้วยสีทน 1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
กองพืชสวนได้นำเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ ชื่อ พริกจินดา ไปทดลองปลูกศึกษาที่โครงการไร่นาตัวอย่างห้วยสีทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีพ.ศ.2517 ได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ลักษณะดีตรงกับความต้องการไว้ 5 สายพันธุ์ คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีเด่นทำการผสมตัวเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในสายพันธุ์และนำเมล็ดที่ผ่านการผสมตัวเองแล้วของทั้ง 5 สายพันธุ์ มาปลูกทดสอบสายพันธุ์ละ 600 ต้น พบว่าสายพันธุ์นี้ลักษณะดีกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ
ทรงต้นตั้งเป็นพุ่มรูปตัววี สูงประมาณ 1 เมตร เมื่อเริ่มให้ผล สูงประมาณ 150-160 เซนติเมตร ใบเล็กกว่าพันธุ์พื้นเมือง ผลชี้ขึ้น ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงจัด ยาวประมาณ 4 เซนติเมตรโคนผลจะใหญ่และเรียวที่ปลาย ผลค่อนข้างอ้วนปานกลาง รสชาติเผ็ดจัดทั้งผลสดและผลแห้ง ผลจะเกิดอยู่ตามข้อของกิ่งเกือบทุกกิ่งพริกสด 1 กิโลกรัม มีประมาณ 1,200 ผล เมื่อตากแห้งจะได้พริกแห้ง 0.36 กิโลกรัม
พริกแห้งจะมีสีแดงเข้มเป็นมันเหยียดตรงไม่บุบบี้ทำให้เสียราคา
ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่ชอบน้ำขัง และการปลูกพริกในฤดูฝนให้ระวังโรคแอนแทรคโนสซึ่งจะทำให้ผลเน่า