ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวสาลี
พันธุ์ สะเมิง 2
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวสาลีพันธุ์ผสมที่รัฐบาลเม็กซิโก ประกาศใช้เป็นพันธุ์ดีในชื่อโซโนร่า 64 เมื่อปี พ.ศ.2507 ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทางระหว่างพันธุ์ยาคทานาร์ 54 นอริน 10 กับบริเวอร์ แล้วนำลูกผสมไปผสมกับยากี้ 54 อีก 2 ครั้ง นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 และปลูกทดสอบต่อ ๆ มา เป็นพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆได้ดี
ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 70 เซนติเมตร รวงมีหาง อายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 110 วัน ให้ผลผลิตสูง เมล็ดขนาดปานกลางมีสีน้ำตาลแดง เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ เมล็ดหักน้อย น้ำหนัก 100 เมล็ด 4.14 กรัม เมล็ดมีขนาดยาว 6.44 มิลลิเมตร อัตราการสกัดเมล็ดเป็นแป้ง 72 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 450 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดี ปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูง แป้งมีความยืดหยุ่นปานกลางมีสีคล้ำคุณภาพแป้งใช้ทำขนมปังได้
ให้ปลูกในภาคเหนือ
ต้นค่อนข้างเตี้ยทำให้ผลผลิตต่ำ