ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวบาร์เลย์
พันธุ์ บรบ 2
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2531
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
เดิมชื่อขัาวบาร์เลย์พันธุ์ IBON 44 ปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวสาลีนานาชาติ ประเทศเม็กซิโก นำเข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ.2517 เป็นข้าวบาร์เลย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี สามารถปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตสูงภายใต้สภาพการจัดการและการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมาะสม ทั้งในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ในสภาพการปลูกนอกฤดูปลูกปกติ เช่นในฤดูฝนในที่สูงก็สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวบาร์เลย์พันธุ์สะเมิง 1 ซึ่งเป็นพันธุ์มาตรฐาน 44 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ข้าวบาร์เลย์พันธุ์ บรบ.2 ยังดีกว่าข้าวบาร์เลย์พันธุ์สะเมิง 1 และพันธุ์สะเมิง 2 คือ ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลได้ดีกว่า ทนต่อสภาพน้ำขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่มีการให้น้ำชลประทาน ในด้านคุณภาพมอลท์ ดีกว่าข้าวบาร์เลย์พันธุ์สะเมิง 1และพันธุ์สะเมิง 2 เหมาะสำหรับปลูกได้ทั้งในสภาพนาชลประทาน และทั้งในสภาพไร่