ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะละกอ
พันธุ์ แขกดำท่าพระ (ท่าพระ 2)
วันที่รับรอง 21 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง มะละกอพันธุ์ Florida Tolerant พันธุ์พ่อ เพื่อถ่ายทอดพันธุกรรมทนทานต่อโรคจุดวงแเหวน กับมะละกอพันธุ์แขกดำ พันธุ์แม่ให้ผลยาวเรียว เนื้อแน่นกรอบแต่มีความอ่อนแอต่อโรคจุดวงแหวนมากที่สุด ทำการคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529-2537 พบว่าให้ผลผลิตสูงคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
ต้นอวบน้ำ สูง 1.27 เมตร ใบมีแฉกมากถึง 11 แฉก ออกดอกเป็นดอกเดียวและดอกช่อ ผลยาวเฉลี่ย 28.4 เซนติเมตร เนื้อหนา 2.76 เซนติเมตร หนัก 1.5 กิโลกรัม ความหวานเฉลี่ย 11.1 อาศาบริกซ์ เมล็ดมีความงอก 81.1 เปอร์เซ็นต์ อายุถึงวันดอกบาน 85 วัน อายุติดผลแรก 92 วัน และเก็บเกี่ยวผลสุกอีก 6 เดือน หลังปลูก
ต้นเตี้ยให้ผลเร็ว ผลผลิตเฉลี่ย 5,312 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เนื้อสีเหลือง ทนทานต่อโรคจุดวงแหวน
ปลูกในที่ดอนทุกจังหวัดในประเทศไทย
ลักษณะของผลยังมีความแปรปรวนบ้างเล็กน้อย เนื่องจากเป็นพันธุ์ลูกผสม