ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะคาเดเมีย
พันธุ์ เชียงใหม่ 1000
วันที่รับรอง 08 มกราคม 2539
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
มะคาเดเมียพันธุ์เชียงใหม่ 1000 ชื่อเดิม Kakea(HAES 508) คัดเลือกจากต้นเพาะเมล็ดในรัฐฮาวาย ในปี พ.ศ.2479 และได้รับการตั้งชื่อในปี พ.ศ.2491 โดยสถานีทดลองพืชสวนฮาวาย (Hawaii Agricultural Experiment Station ; HAES) นำเข้ามาเปรียบเทียบพันธุ์ในสภาพพื้นที่ราบและที่สูงต่าง ๆ ของประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2528-2542 โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และคัดเลือกได้พันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร ทรงพุ่มกลม กว้าง 12-15 เมตร ใบสีเขียว ดอกสีขาวเป็นช่อจำนวนดอกย่อยต่อช่อ 90-250 ดอก ผลกลม เปลือกแข็ง สีเขียวเข้ม น้ำหนักต่อผล 20.0-25.0 กรัม จำนวนผลต่อช่อ 5-12 ผล เมื่อแก่เปลือกหุ้มผลจะแตกตามรอยตะเข็บ อายุเก็บเกี่ยว 180-240 วัน ถ้าปลูกในพื้นที่ต่ำกว่า 800 เมตร อายุเก็บเกี่ยว 180-240 วัน ผลผลิตเมื่อต้นอายุ 14 ปี ในสภาพที่สูงเกิน 1,000 เมตร 25-40 กิโลกรัมต่อต้น เนื้อในมะคาเดเมีย ประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเกิน 72 เปอร์เซ็นต์ มีแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าทุกพันธุ์ เมื่อปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไปทนแล้ง เนื้อในเมื่อกระเทาะมีคุณภาพเยี่ยมสีสวย
พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไม่ทนอากาศร้อนมักเกิดอาการใบไหม้ ถ้าปลูกในพื้นที่ต่ำกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล