ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลืองฝักสด
พันธุ์ เชียงใหม่ 1
วันที่รับรอง 05 มกราคม 2536
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
กองพืชไร่นำพันธุ์ VESOY# 4 มาจากไต้หวัน เมื่อปี พ.ศ.2524 ดำเนินการทดลองและทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2528-2535 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชไร่และสถานีทดลองต่าง ๆ พบว่าให้ผลผลิตสูงเมล็ดโต
ลักษณะทรงต้น ไม่ทอดยอด ดอกและโคนต้นสีม่วง ขนสีขาว ฝักสดสีเขียวเข้ม ฝักแก่สีน้ำตาลอ่อนเมล็ดแห้งสีเหลือง ตาเมล็ด (hilum) สีน้ำตาลอ่อน เมล็ดเมื่อแก่มีลักษณะกลม ออกดอกหลังงอก 33 วัน เก็บเกี่ยวฝักสด หลังงอก 75 วัน ความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว 36 เซนติเมตร มีจำนวน 9.6 ข้อต่อต้น มี 2.1 กิ่งต่อต้น จำนวนฝักสด 25 ฝักต่อต้น ผลผลิตฝักสด 100 ฝัก 216 กรัม น้ำหนักเมล็ดสด 542 กรัมต่อฝักสด 1 กิโลกรัม มีน้ำมัน 9.56 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 11.19 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพหลังต้มในน้ำเดือด 5 นาที ผักสีเขียวสด เมล็ดนิ่มและมีรสชาติหวานเล็กน้อย (ควานหวาน 19.33 เปอร์เซ็นต์บริกซ์) เหมาะสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศเนื่องจากเปลือกฝักบางไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็ง
ผลผลิตรวมของต้นและผักสด 1,653 กิโลกรัมต่อไร่ ฝักใหญ่ เมล็ดโต มีเนื้อมาก และผลผลิตฝักสดมากกว่า พันธุ์นครสวรรค์ 1 รสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 ตันต่อไร่ จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและขนาดเมล็ดจะโตขึ้นด้วย
ปลูกได้ทั่วไปทั้งเขตชลประทานและเขตเกษตรน้ำฝนที่มีฝนตกสม่ำเสมอ
อ่อนแอต่อโรคราน้ำค้างในแหล่งที่มีโรคนี้ระบาดรุนแรง ควรป้องกันโดยการใช้สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อน ปลูก