ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ พัทลุง 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2520-2529 สถานีทดลองข้าวควนกุฎ ผสมพันธุ์ข้าวโดยใช้พันธุ์ กข 13 เป็นพันธุ์แม่ผสมกับพันธุ์ กข 7 เป็นพันธุ์พ่อ ปลูกคัดเลือกแบบรวมหมู่ ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงปลูกแบบสืบตระกูล ถึงชั่วที่ 5 และคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรพบว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี
ข้าวนาสวน ข้าวไวต่อช่วงแสง อายุปานกลางประมาณ 150-160 วัน ออกดอก 6 ธันวาคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ ต้นกล้าแข็งแรง แตกกอประมาณ 10 ต้นต่อกอ ใบธงค่อนข้างกว้างและตั้งฉากกับลำต้น มีรวงแน่นระแง้ถี่ เมล็ดมาก รวงยาวและใหญ่ คอรวงยาว โผล่พ้นกาบใบธงประมาณ 10 เซนติเมตร ต้นค่อนข้างแข็งล้มยาก ต้นสูงประมาณ 156 เซนติเมตร การร่วงของเมล็ดปานกลาง เมล็ดลีบน้อยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักเมล็ด 100 เมล็ด 3.03 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือกต่อถัง 11.98 กิโลกรัม ขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 9.75 มิลลิเมตร กว้าง 2.70 มิลลิเมตร หนา 2.01 มิลลิเมตร ปริมาณอมัยโลส 27-29.1 เปอร์เซ็นต์ อัตราการยืดตัวของข้าวสุก 1.91 เท่า ข้าวสุกไม่มีกลิ่นหอมข้าวสุกค่อนข้างแข็งและร่วน
ผลผลิตเฉลี่ย 457 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นข้าวที่มีระบบรากแข็งแรง ตั้งตัวได้เร็ว คอรวงยาวเหมาะที่จะเก็บเกี่ยวด้วยแกระ จำนวนเมล็ดต่อรวงมาก คุณภาพข้าวสุกมีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์ ช่อจังหวัด คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีกว่าพันธุ์ กข 13 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเล็กน้อย เมล็ดมีน้ำหนักดี ทนแล้งได้ดีในระยะแตกกอให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองในสภาพนาน้ำฝนต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง
เหมาะสำหรับปลูกในฤดูนาปี และในสภาพแวดล้อมแปรปรวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี
ไม่ต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคใบหงิก