ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ เจ้าฮ่อ
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
สถานีทดลองข้าวพาน ทำการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2522 และทำการปลูกศึกษาพันธุ์ทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ระหว่างสถานีภาคเหนือระหว่างปีพ.ศ.2523-2525 และในปีพ.ศ.2526 ทำการปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่น
ข้าวไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน เก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคม ทรงกอตั้งตรง ลำต้นมีขนาดปานกลางค่อนข้างแข็งแรง ความสูงประมาณ 134 เซนติเมตร ใบค่อนข้างยาวและกว้าง แผ่นใบมีขน ก้านใบสีเขียวข้อต่อระหว่างใบและกาบใบสีฟาง รวงยาว ระแง้ถี่ คอรวงโผล่พ้นใบพอดี เมล็ดร่วงปานกลาง เมล็ดอ่อนสีฟางเมล็ดแก่ สีน้ำตาล ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างค่อนข้างป้อม ข้าวเปลืก 100 เมล็ด หนัก 3.31 กรัม ปริมาณอมิโลส 15.8 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกไม่มีกลิ่นหอมค่อนข้างนุ่ม
ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัมต่อไร่ ลำต้นไม่ล้มง่าย ปรับตัวได้ดีในสภาพไร่ทั่วไป ต้านทานโรคไหม้ต้านทานโรคหูดปานกลาง
สภาพไร่พื้นราบ และสภาพไร่เชิงเขา ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางในภาคเหนือและภาคกลางตอนบนและมีฝนค่อนข้างสม่ำเสมอ ดินอุ้มความชื้นได้ดี
ไม่ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล