ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะละกอ
พันธุ์ ลูกผสมพันธุ์พิจิตร
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ได้มาจากการผสมพันธุ์ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างพันธุ์แม่ CO.2 (Coimbatore เบอร์ 2) และมะละกอพันธุ์แขกดำพันธุ์พ่อ มะละกอ CO.2 เป็นพันธุ์มะละกอที่ประเทศศรีลังกาปลูกเพื่อผลิตปาเปน ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรได้นำมาปลูกปี พ.ศ.2527 พบว่าต้นมีการเจริญเติบโตและแข็งแรงดี สำหรับมะละกอพันธุ์แขกดำที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อได้รับเมล็ดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีลักษณะต้นเตี้ย แข็งแรงให้น้ำยางมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ
ลำต้นอวบน้ำ ค่อนข้างเตี้ย สูง 71 เซนติเมตร ใบหยักแบบฝ่ามือ ขอบใบ 9 แฉก ดอกสีขาวอมเหลืองอายุออกดอก 125 วันหลังปลูก ผลค่อนข้างยาว น้ำหนักผล 1.8 กิโลกรัม ผลสุกมีเนื้อสีเหลือง ความหนาเนื้อ 2.4 เซนติเมตร ความหวาน 11 องศาบริกซ์ จำนวนผลต่อต้น 29 ผล ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนาน 4 เดือน ผลผลิตเฉลี่ย 18 ตันต่อไร่
น้ำหนักผล ความหนาเนื้อผล และปริมาณน้ำยางดีกว่าพันธุ์แขกดำคือ มีน้ำหนักผลเพิ่มขึ้น 30.71 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อเทียบกับพันธุ์แขกดำ) ความหนาเนื้อผลเพิ่มขึ้น 2.98 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักยางมะละกอสดเพิ่ม 74.81 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักยางมะละกอแห้งเพิ่มขึ้น 92.86 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ปาเปนเพิ่มขึ้น 10.30เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปาเปนเพิ่มขึ้น 77.71 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับพันธุ์ CO.2
ทุกจังหวัดในประเทศไทยที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยและเป็นที่ดอน
เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ใช้ผลิตปาเปนจึงต้องปลูกในแหล่งที่มีโรงงานผลิตปาเปนและแปรรูปมะละกอ