ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช กาแฟโรบัสต้า
พันธุ์ ชุมพร 84-4
วันที่รับรอง 04 มกราคม 2553
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 84-4 หรือกาแฟโรบัสต้าสายต้น FRT09 เป็นกาแฟโรบัสต้าที่ได้นำมาจากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับกาแฟโรบัสต้าสายต้น (clones) อื่นๆรวมทั้งสิ้น 26 สายต้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด โดยนำเข้ามาในช่วงปี 2538 - 2542 ในรูปของต้นกล้าเล็ก (plantlets) ขนาดยาวประมาณ 2-5 มม.บนอาหารวุ้น โดยต้นกล้านี้ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนใบในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro) กระตุ้นแคลลัสให้เกิดยอดและราก และพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ กลุ่มสายต้นชุดนี้เป็นกลุ่มที่ 2 จำนวน 12 สายต้น ทำการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์เขาทะลุที่เพาะจากเมล็ดจากการคัดเลือก พบว่า สายต้น FRT09 และ FRT68 เป็นสายต้นที่ดีที่สุด ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เขาทะลุ 4.4 เท่า และคุณภาพของเมล็ดดีเป็นที่ยอมรับของตลาดสมควรให้เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกกันต่อไป จากข้อมูลบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด (นิรนาม, 2545) รายงานว่า กาแฟโรบัสต้าสายต้น FRT09 เป็นสายต้นที่ได้รวบรวมมาจากประเทศไอวอรี่โคสต์ เกิดจากการผสมระหว่างลูกผสม (hybrids) กลุ่มกีเนียน (G/Guinean type) กับ กลุ่มคองโกลีส (C/Congolese type) ด้วยกัน (Hybrid GXC ผสมกับ Hybrid GXC)
ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบมีรูปร่างรี ขนาดของใบกว้าง X ยาว 6.87X16.83 ซม. ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นปลายใบแหลมผิวใบเป็นมันแผ่นใบส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นใบโป่งออกทางด้านที่เป็นมันความยาวก้านใบ 1.29 ซม. ใบอ่อนสีเขียวอมเหลืองถึงเขียว (YELLOW-GREEN 146 A - GREEN 137 B) ใบแก่สีเขียว (GREEN 137 A) จำนวนข้อที่ให้ผลต่อกิ่ง 10.7 ข้อ ปล้องยาว 4.96 ซม. จำนวนผลต่อกิ่ง 88.1 ผล ดอกสีขาว (WHITE 155 D) ผลรูปร่างรีแบนคล้ายผลละหุ่ง มีไหล่นูน 2 ข้าง ขนาดของผล กว้างXยาวXหนา 1.26X1.43X0.87ซม. ผลสุกสีแดง (RED 45 A – 46 A) รูปร่างเมล็ดกลมรี ขนาดเมล็ด กว้างXยาวXหนา 5.46X6.96X4.03 มม. เมล็ดแห้งที่ความชื้นเมล็ด 12-13 เปอร์เซ็นต์มีสีน้ำตาลอมเทา (GREY-BROWN 199 A - D) ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่ 310 ซม. ขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่กว้าง 349 ซม. ระยะเวลาออกดอก ตุลาคม – มีนาคม อายุผลเมื่อเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน
1. ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง (ความชื้นเมล็ด 13 เปอร์เซ็นต์ ) 482 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงเป็น 4.4 เท่าของพันธุ์เขาทะลุ 2. แข็งแรง โตเร็ว (vigorous) มีกิ่งให้ผล (primary branches) เป็นจำนวนมาก เริ่มให้ผลผลิตเร็ว (precocious) ผลสุกพร้อมเพรียงกัน ทำให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์เขาทะลุ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน 2 ครั้งเท่านั้น 3. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง (out-turn) สูง เฉลี่ยประมาณ 24.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เขาทะลุที่ให้อัตราการเปลี่ยน 19.6 เปอร์เซ็นต์ 4. น้ำหนัก 100 เมล็ดแห้ง 15.5 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง
เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนในจังหวัดชุมพรหรือพื้นที่อื่นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง
-