ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ นางน้อยศรีสะเกษ 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2531
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปีพ.ศ.2516 สถานีทดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์ ทำการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไหมจากหมู่บ้านเกษตรกรมาเลี้ยงทดลอง เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงให้เป็นพันธุ์แท้ และเลี้ยงรอดในสภาพอากาศร้อนจัด โดยคัดเฉพาะพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอดสูงได้ 1 สายพันธุ์คือพันธุ์นางน้อย ลักษณะเดิมตัวหนอนมีหลายลักษณะปะปนกัน แต่ได้คัดเลือกลักษณะลำตัวขาวปลอดไว้จำนวน 5 รุ่น ปี พ.ศ.2517-2518 ศึกษาคัดเลือกพันธุ์ต่อเนื่องชั่วที่ 6-11 ได้ลักษณะหนอนไหมและรังไหมมีความสม่ำเสมอดี
ไหมพันธุ์แท้สายพันธุ์ไทยชนิดฟักออกเป็นตัวหม่อนไหมตลอดปีตามธรรมชาติ ตัวหนอนสีขาวนวลตลอดลำตัว รังสีเหลือง ความยาวรังไหม 3 เซนติเมตร ความกว้าง 1.5 เซนติเมตร เลี้ยงง่าย แข็งแรง ระยะเวลาหนอนไหม 18-22 วัน รังไหมมีความสม่ำเสมอ ดักแด้สมบูรณ์ 85.40 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักรังสดเฉลี่ย 1 รัง 0.96 กรัม เปลือกรัง 13.30 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเส้นใยต่อรัง 370-410 เมตร
ตัวไหมแข็งแรง เลี้ยงง่าย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย จำนวนไข่ไหมต่อแม่สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่เดิมคือประมาณ 378 ฟอง สามารถเลี้ยงได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง 33-35 องศาเซลเซียส
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะที่มีอุณหภูมิสูง