ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช พริกขี้หนู
พันธุ์ ห้วยสีทนศรีสะเกษ
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2542
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
กองพืชสวนได้เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (พริกจินดา)ในปี พ.ศ.2516 นำมาทดลองปลูกศึกษาคัดแยกลักษณะต่าง ๆได้ 200 สายพันธุ์ ปี พ.ศ.2517 นำทุกสายพันธุ์มาปลูกเป็นแถวตามแบบการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกไว้ 5 สายพันธุ์ ปี พ.ศ.2518-2519 นำเมล็ดที่ผสมตัวเองของ 5 สายพันธุ์ มาปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ลักษณะดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ ทั้งด้านการเจริญเติบโตขนาดและรูปร่าง
ต้นตั้งตรง มีทรงพุ่มเป็นรูปตัววี สูงประมาณ 80 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร เริ่มเก็บเกี่ยวผลเมื่ออายุ 3 1/2-4 เดือน ผลมีลักษณะเรียวชี้ขึ้น ผลดิบสีเขียวอ่อน พริกสด 1 กิโลกรัม ได้พริกแห้ง 0.43 กิโลกรัม คือมีน้ำหนักพริกแห้งต่อน้ำหนักสดมากกว่าพันธุ์เดิม
ผลผลิตเฉลี่ย 1,151 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า ห้วยสีทน 1 ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานต่อโรคใบด่าง ผลสุกผิวแดงเข้ม เรียบเป็นมันเมื่อแห้ง
ไม่ชอบน้ำขัง และในฤดูฝนควรระวังโรคแอนแทรคโนสที่เกิดกับผล ทำให้ผลเน่าได้