ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 25
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2524
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าว กข 25 เป็นข้าวพันธุ์ผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมคู่ (double cross) ระหว่าง ลูกผสมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับ ไออาร์ 2061 และลูกผสมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับ ไออาร์ 26 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนเมื่อ ปี พ.ศ.2518 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท และสถานีทดลองข้าวรังสิตปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีทดลองข้าวต่าง ๆในภาคกลางได้สายพันธุ์ BKNLR75091-CNT-B3-RST-40-2-2 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์เบาเหมาะสำหรับปลูกในฤดูนาปรังซึ่งจะเก็บเกี่ยวทันเวลาก่อนที่น้ำเค็มจะไหลบ่าเข้ามาในเขตที่น้ำเค็มเข้าถึง
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อายุประมาณ 100 วัน ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่สูงประมาณ 100 เซนติเมตร ทรงกอตั้งตรง ฟางค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวเข้ม รวงอยู่ใต้ใบ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.76 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.4 มิลลิเมตร รูปร่างเรียว ลักษณะข้าวสุกร่วนแต่ค่อนข้างนุ่ม
ปลูกเป็นข้าวนาปรังในเขตที่มีน้ำเค็มเข้าถึงทำให้เก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำเค็มจะไหลบ่าเข้านามีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และต้านทานหนอนกอปานกลาง ให้ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงทดลอง 650 กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่ที่มีการชลประทานหรือควบคุมระดับน้ำได้และต้องการปลูกปีละหลายครั้ง
เมล็ดข้าวเป็นท้องไข่มากน้อยแปรปรวนไปตามแหล่งปลูก ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคไหม้ทั้งระยะกล้าและระยะคอรวง และเนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้น จึงควรใช้กล้าอายุ 20 วันไม่ควรใช้กล้าแก่ปักดำ