ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช พริกขี้หนูสวน
พันธุ์ กาญจนบุรี 2
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าร้อยละ 19.8 2. เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์การค้า อย่างน้อย 1 เดือน
สามารถปลูกได้ทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลาปาง สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย ตาก ภาคกลาง เช่นจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ภาคใต้ที่ จังหวัดตรัง และพัทลุง หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับพื้นที่ดังกล่าว
ควรปลูกในสภาพร่มเงาประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ผลพริกมีผลสีสด ผิวเป็นเงา และมีอายุการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น