ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ อุบล 1
วันที่รับรอง 19 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเหนียวพันธุ์อุบล 1 เป็นพันธุ์ผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองกับพันธุ์ไออาร์ 262 ใน ปี พ.ศ.2509 นำข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ผสมกับพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองอีกครั้งหนึ่ง ในปีพ.ศ.2510 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนทำการปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวอุบลราชธานีได้สายพันธุ์ UBN6721-11-1-6(3) ให้ผลผลิตสูงคุณภาพเมล็ดดี
ข้าวไวต่อช่วงแสงปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 145 เซนติเมตร ทรงกอตั้งตรง แตกกอดี ต้นและใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟางน้ำหนัก 100 เมล็ด 2.73 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.25 มิลลิเมตร รูปร่างเพรียว ลักษณะข้าวสุกนุ่มเหนียว
ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลองเฉลี่ยประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดยาว คุณภาพการหุงต้มดีอายุเบากว่า กข 8 และข้าวเหนียวสันป่าตองประมาณ 1 อาทิตย์ ต้านทานโรคใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติดี พอสมควร
ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน
ไม่ต้านทานโรคไหม้ในระยะออกรวง