ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 3
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2526
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มันสำปะหลังพันธุ์ ระยอง 3 ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Mmex 55 กับพันธุ์ Mven 307 เรียกชื่อคู่ผสมนี้ว่า CM 407 กองพืชไร่นำเมล็ดลูกผสมมาจากศูนย์วิจัยเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) ประเทศโคลัมเบีย เมื่อปีพ.ศ.2518 นำมาปลูกคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชไร่ระยองได้ต้นที่ค่อนข้างเตี้ยเก็บเกี่ยวผลผลิตง่าย
ยอดและใบแรกที่เจริญเต็มที่สีเขียวอ่อน ก้านใบสีเขียวอ่อนปนแดง ใบแหลมแบบใบหอก ลำต้น หัวเปลือกมีสีน้ำตาลอ่อนเนื้อในสีขาวความสูงของต้นประมาณ 73 เซนติเมตร ลักษณะการเกิดของหัวจะรวมกันแน่นอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือน ขยายพันธุ์ด้วยลำต้น
ผลผลิตหัวสด 3,899 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแป้งสูงถึง 914 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 1 19.8 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทำแป้งและอาหารสัตว์ หัวสดมีแป้งสูง 23.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ ระยอง 1 ซึ่งมีแป้งเพียง 18.3 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตมันเส้นหรือมันแห้ง สูงถึง 1,489 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ระยอง 1 ถึง 11.5 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานต่อโรคใบไหม้ปานกลาง
ต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปลายฤดูฝนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ไม่ควรปลูกช่วงฝนตกหนักหรือแล้งจัด เพราะอัตราการตายสูง และให้ผลผลิตต่ำ