ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะพร้าว
พันธุ์ ชุมพรลูกผสม 60
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มะพร้าวพันธุ์ชุมพรลูกผสม 60 เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยพื้นเมืองต้นสูงกับพันธุ์ เวสท์แอฟริกันต้นสูง โดยสถาบันค้นคว้าวิจัยมะพร้าวและพืชน้ำมัน (IRHO) ประเทศฝรั่งเศส ได้นำพันธุ์ไทยไปปลูกที่สถานีทดลองมาร์คเคลอร์เม ประเทศไอวอรีโคสท์ และทำการผสมพันธุ์ลูกผสมคู่นี้ส่งมาให้ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรทดลองเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีฯ ปี พ.ศ.2517 ผลการทดลองพบว่าพันธุ์ลูกผสมมีอายุตกผลเร็วกว่าพันธุ์พ่อและแม่ มีผลแก่ขนาดกลางจนถึงผลขนาดใหญ่ซึ่งตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งมีคุณภาพผลสูงด้วย
ทรงพุ่มเป็นรูปวงกลม แต่ละใบประกอบด้วยใบย่อยเล็ก ๆ สีเขียวใบที่ 14 ยาวประมาณ 530 เซนติเมตร อัตราการเพิ่มของใบประมาณ 13-14 ใบต่อปี ช่อดอกสีเหลือง ประกอบด้วยดอกเพศผู้เล็ก ๆ จำนวนมาก และดอกเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าบริเวณโคนช่อดอก ผลค่อนข้างรี เปลือกมีสีเขียวหรือน้ำตาลอมเขียว น้ำหนักผลแก่ทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,280 กรัม
ตกผลเร็ว เก็บผลได้ในปีที่ 5 หลังจากปลูก สูงช้ากว่าพันธุ์ไทย อายุ 10 ปี สูง 5.25-5.75 เมตร ผลมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ตรงตามความต้องการของชาวสวนมะพร้าว ให้ผลผลิตเนื้อมะพร้าวแห้งต่อไร่สูงถึง 628 กิโลกรัม หรือ 2,205 ผลต่อไร่ (ปลูก 22 ต้นต่อไร่) น้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้งต่อผลอยู่ระหว่าง 280-290 กรัม เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงอยู่ระหว่าง 64-67 เปอร์เซ็นต์ ทนทานต่อความแห้งแล้งดีกว่าพันธุ์พ่อเวสต์แอฟริกันต้นสูง ไม่ปรากฏมีโรค และแมลงศัตรูที่ร้ายแรง ตอบสนองต่อปุ๋ยดีกว่าพันธุ์ไทยพื้นเมืองต้นสูง
ปลูกได้ดีในแหล่งปลูกมะพร้าวในเขตภาคกลางและภาคใต้ มีผิวหน้าดินลึก 1-1.5 เมตร ไม่มีดินลูกรังหรือดินดานอัดแน่น
เป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ไม่สามารถนำผลไปปลูกต่อได้