ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ฝ้าย
พันธุ์ ศรีสำโรง 60
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2531
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 เป็นพันธุ์ฝ้ายที่คัดเลือกมาจากการผสมข้ามของฝ้ายพันธุ์ ACQ 1217-3-2 กับ G 115-7 หรือศรีสำโรง 2 ฝ้ายพันธุ์ ACQ 1217-3-2 คัดจากฝ้าย A 200 กับ Carolina Queen ทำการผสมข้ามพันธุ์ในปี พ.ศ.2523 และทำการคัดเลือกแบบต้นต่อแถว ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ และสถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรงอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย เมื่อนำเข้าเปรียบเทืยบผลผลิตเบื้องต้นมาตรฐานท้องถิ่น และในไร่เกษตรกร พบว่าฝ้ายพันธุ์นี้ให้ผลผลิตดี เปอร์เซ็นต์หีบและความเหนียวของเส้นใยสูง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ทรงต้นโปร่ง ใบค่อนข้างใหญ่ ตรงแฉกของใบยกขึ้นเล็กน้อยคล้าย ๆ กับฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 2 แต่จะมีลักษณะนุ่มไม่เป็นมัน ดอกและอับละอองเกสรสีขาวนวล สมอค่อนข้างกลมและโต น้ำหนักฝ้ายปุยทั้งเมล็ด ต่อหนึ่งสมอประมาณ 6.3 กรัม ปลายสมอแหลมคล้ายกับพันธุ์ศรีสำโรง 2 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110-160 วัน เป็นฝ้ายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงค่อนข้างสม่ำเสมอดี น้ำหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 11 กรัม
สมอโต เก็บเกี่ยวง่าย ผลผลิตสูงให้ฝ้ายปุยทั้งเมล็ดเฉลี่ย 329-360 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวสั้นปรับตัวให้เข้ากับหลายสภาพแวดล้อมได้กว้างขวาง ความยาวเส้นใยประมาณ 28 มิลลิเมตร (1.14 นิ้ว) เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวปานกลาง
ปลูกฤดูฝนเดือนกรกฎาคม ฤดูแล้งเดือนธันวาคมโดยใช้น้ำชลประทาน