ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 21
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2524
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าว กข 21 เป็นข้าวพันธุ์ผสมที่ได้จากคู่ผสมข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับ นางมลเอส-4 และไออาร์ 26 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีเมื่อปีพ.ศ.2517 ปลูกคัดเลือกได้สายพันธุ์ SPR7419-86-2-5 ซึ่งเป็นพันธุ์แรกที่ต้านทานโรคใบหงิกสามารถใช้เป็นพันธุ์ปลูกแก้ปัญหาในท้องถิ่นที่มีโรคใบหงิกระบาดได้และให้ผลผลิตสูงมากหลังจากนั้นนำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีทดลองข้าวในภาคกลาง
ข้าวไวต่อช่วงแสง อายุประมาณ 120-130 วัน ต้นสูง 100-125 เซนติเมตร ลำต้นแข็งไม่ล้มง่ายใบและก้านใบสีเขียว ช่วงเก็บเกี่ยวใบจะแห้ง ระแง้ถี่มาก คอรวงสั้นข้าวกล้องยาวเรียว น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.74 กรัม คุณภาพเมล็ดดีข้าวสุกนุ่ม ปริมาณอมิโลส 15-20 เปอร์เซ็นต์ ระยะพักตัว 4 สัปดาห์
ผลผลิต 700 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการสีดี ข้าวสารสวย ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิกในสภาพธรรมชาติและต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ควบคุมระดับน้ำได้ทุกภาค
ถ้าใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงต้นข้าวจะล้มไม่ต้านทานโรคใบสีส้มโรคกาบใบแห้งโรคไหม้ และหนอนกอ