ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ฝ้าย
พันธุ์ นครสวรรค์ 1
วันที่รับรอง 11 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ฝ้ายพันธุ์นครสวรรค์ 1 (DI9) มีความเป็นมาเช่นเดียวกับฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 3 ปี พ.ศ.2523-2527 นำสายพันธุ์ DI9 เขัาเปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานที่ศูนย์วิจัยพืชไร่และสถานีทดลองพืชไร่ในเขตภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกร่วมกับพันธุ์อื่น ๆ โดยมีพันธุ์ ศรีสำโรง 2 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ผลการทดลองเฉลี่ย 4 ปี ปรากฏว่าสายพันธุ์ DI9 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดถึง 364 กิโลกรัม ส่วนพันธุ์ศรีสำโรง 2 ได้ 307 กิโลกรัมต่อไร่
ทรงต้นสูงโปร่งรูปกรวยคล้ายต้นสน ความสูง 140 เซนติเมตร ใบค่อนข้างเรียบ ดอกสีขาวนวลดอกแรกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุประมาณ 50 วัน สมอมีขนาดปานกลางใหญ่กว่าพันธุ์ศรีสำโรง 3 น้ำหนัก 1 สมอ (ปุย+เมล็ด) ประมาณ 5 กรัม อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรก ประมาณ 110 วัน อายุเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายประมาณ 120 วัน
อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกสั้นกว่าพันธุ์ศรีสำโรง 2 ประมาณ 7 วัน การติดสมอดีมาก ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ด เฉลี่ยจากทุกภาคในประเทศไทย 297 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ศรีสำโรง 2 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 317 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมากกว่าพันธุ์ ศรีสำโรง 2 ถึง 26 เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคใบหงิกน้อยกว่าพันธุ์ศรีสำโรง 2 คุณภาพเส้นใยและเปอร์เซ็นต์การหีบดี เป็นฝ้ายที่มีความยาวปานกลาง ความเหนียวอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยและสามารถนำไปปั่นด้ายเบอร์ 30-40 ได้ดี ตรงตามความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปลูกได้ทั่วประเทศ แต่เหมาะสำหรับภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนเช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ