ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะม่วงแก้ว
พันธุ์ แก้วศรีสะเกษ 007
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ทำการสำรวจและรวบรวมมะม่วงแก้วที่มีลักษณะดีจากแหล่งต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง นำเมล็ดมาเพาะปลูกเพื่อคัดเลือกต้นแม่พันธุ์โดยตั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์คือผลผลิตสูง ติดผลสม่ำเสมอทุกปีคุณภาพดีและได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด จากการคัดเลือกได้ 8 ต้นพันธุ์แม่ นำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่มีอยู่
ลำต้นแข็งแรง ทรงพุ่มเป็นแบบครึ่งวงกลม ผิวลำต้นมีสีน้ำตาลแตกเป็นร่องสีขาวนวล ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกสีเขียวอมเหลือง เฉลี่ย 1,086 ดอกต่อช่อ ดอกแรกบานถึงดอกสุดท้ายประมาณ 11 เดือน ผลยาวรี ผิวเปลือกเมื่อแก่จัดมีสีเหลืองเขียว เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อเมื่อสุกมีสีเหลือง ขนาดผลใหญ่น้ำหนักเฉลี่ย 252 กรัมต่อผล
ผลผลิตสูงเฉลี่ย 65.4 กิโลกรัมต่อต้น เมื่ออายุ 7-8 ปี ผลใหญ่ เปอร์เซ็นต์เนื้อสูงและแน่น ถึง 81 เปอร์เซ็นต์ เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยนให้ผลผลิตสูงและสม่ำเสมอต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์น้ำดอกไม้ที่อ่อนแอต่อโรคนี้
ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย
พื้นที่ปลูกมะม่วงแก้วควรมีช่วงแล้งอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อชักนำให้มะม่วงสร้างตาดอก