ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 27
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2524
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้า กข 27 ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวขาวตาอู๋ กับ ขาวตาแห้ง 17 โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีกสิกรรมบางเขนเมื่อปี พ.ศ.2504 ทำการปลูกคัดเลือก และปลูกเปรียบเทียบผลผลิต คัดได้จากสายพันธุ์ BKN 6113-79 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ผสมต้นสูงที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและมีคุณภาพเมล็ดดีข้าวสารไม่มีท้องไข่
ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10 ธันวาคม ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ต้นและใบสีเขียว ทรงกอค่อนข้างตั้ง ต้นใหญ่และใบยาวเหมือนข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั่วไป ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7-8 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 3.01 กรัมเมล็ดข้าวกล้องยาว 7.5 มิลลิเมตร รูปร่างยาวเรียว ลักษณะข้าวสุกร่วนแต่ค่อนข้างนุ่ม
ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลอง เฉลี่ยประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ ทนน้ำท่วมได้ดีพอสมควรหลังปักดำประมาณเดือนครึ่งข้าวสารมีคุณภาพดีข้าวที่หุงสุกแล้วนุ่มคล้าย กข 7 ต้านทานโรคใบหงิกโรคกาบใบแห้งโรคไหม้ระยะคอรวงในสภาพธรรมชาติ
พื้นที่นาน้ำฝนภาคกลางระดับน้ำลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร
ไม่ต้านทานโรคใบสีส้มโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล