ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วฝักยาว
พันธุ์ พิจิตร 2
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2546
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 2 เป็นถั่วฝักยาวสำหรับบริโภคภายในประเทศและส่งออกในรูปฝักสด คัดได้จากการผสมข้ามระหว่าง ถั่วฝักยาวพันธุ์ YB 7 กับพันธุ์ YB 12 โดยทำการปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2540-2545 ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ
ลักษณะ ลำต้นเป็นสัน 6 เหลี่ยม ดอกมีขนาด 1.50x3.01 เซนติเมตร ปลายฝักมน สีเหลืองอมเขียวฝักมีขนาด 0.6 x0.45 เซนติเมตร ผิวเรียบ เมล็ดสีน้ำตาลแดงเป็นรูปไต ขนาด 0.56xl.19x4.03 มิลลิเมตรน้ำหนัก 100 เมล็ดหนัก 20.7 กรัม ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 35 วัน และเริ่มเก็บเกี่ยว 46 วันหลังจากเมล็ดงอก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 38 วัน จำนวน 49 ฝักต่อต้น น้ำหนักฝัก 11.5 กรัม ความหนาเนื้อ 2.2 มิลลิเมตร
ผลผลิตเฉลี่ย 2,617 กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าพันธุ์อื่น ๆที่เกษตรกรนิยมปลูกมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้แก่ใยอาหาร ร้อยละ 4.85 และมีฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เทียบเท่ากับสาร Trolox 1.183 มิลลิกรัมต่อฝักสด 1 กิโลกรัม
เขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง หรือในเขตพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25-28 องศาเซลเซียส