ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ จุลไทย 5
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2546
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ไหมลูกผสมจุลไทยเบอร์ 5 เป็นพันธุ์ไหมลูกผสมคู่ชนิดฟักออกเป็นตัวปีละ 2 ครั้ง (bivoltine) ซึ่งบริษัทจุลไทย แอคโกร - อินดัสตรีส์ จำกัด ได้นำเข้าพันธุ์ไหม TJ1, TJ2 สายพันธุ์ญี่ปุ่น และพันธุ์ไหม TC1, TC2 สายพันธุ์จีน จากประเทศไต้หวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยทำการศึกษาและคัดเลือกการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และทำเป็นไหมลูกผสมเดี่ยว แล้วจึงนำมาทำเป็นลูกผสมคู่อีกครั้ง โดยคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ชาวญี่ปุ่น
ไข่ไหมหลังวางไข่ภายใน 24 ชั่วโมง สีเหลือง-น้ำตาล และหลัง 24 ชั่วโมงสีเทาดำ ลำตัวหนอนไหมสีขาวขุ่นอมเทา มีจุด 3 จุด ขนาดลำตัว 0.7-1.0x6.5x7.5 เซนติเมตร รังยาวรีคอดเล็กน้อยขนาดรังไหม 2.1x3.5 เซนติเมตร รอยย่นค่อนข้างละเอียด อายุหนอนไหม 20 วัน 16 ชั่วโมง น้ำหนักหนอนไหมโตเต็มที่เฉลี่ย 10 ตัว 43.7 กรัม จำนวนไข่ไหม 467 ฟองต่อแม่ น้ำหนักรังสดเฉลี่ย 1.7 กรัม การเลี้ยงรอดวัยอ่อน 94.1 เปอร์เซ็นต์ ดักแด้สมบูรณ์ 91.8 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเส้นใยต่อรัง 887 เมตร ขนาดเส้นไหม 2.5 ดีเนียร์ ความเหนียว 3.8 กรัมต่อดีเนียร์
แข็งแรงเลี้ยงง่ายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีแม้ในช่วงฤดูฝนทีมีอุณหภูมิและความชื้นสูง ให้ผลผลิตรังไหมสดน้ำหนักเฉลี่ย 1.70 กรัมต่อรัง และมีคุณภาพเส้นไหมเป็นที่ยอมรับของตลาด มีความทนทานต่อโรคแกรสเซอรี่ (โรคเต้อ) ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV)
ไหมลูกผสมจุลไทยเบอร์ 2 เหมาะที่จะเลี้ยงในทุกพื้นที่และทุกฤดูแม้แต่ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะพื้นที่ราบหรือพื้นที่มีสภาพอุณหภูมิไม่สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชุมพร
ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส และต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส