ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ สจ.4
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2519
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2513 สถานีกสิกรรมแม่โจ้ได้ทำการผสมพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ Acadian ซึ่งให้ผลผลิตสูงกับพันธุ์ Tainung 4 (64-104) ซึ่งต้านทานโรคราสนิมโดยทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (pedigree) ถึงชั่วที่ 7 จึงนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตเบื้องต้นเปรียบเทียบท้องถิ่นได้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอเมล็ดมีคุณภาพดี
ใบสีเขียวเข้มค่อนข้างหนา รูปร่างกลมรี โคนต้นสีม่วง ลำต้นไม่ทอดยอด สูง 70-80 เซนติเมตร ต้นหนึ่งมีประมาณ 15 ข้อ จำนวนฝักต่อต้นประมาณ 60 ฝัก อายุถึงวันออกดอกประมาณ 35 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว90-100 วัน เมล็ดกลมสีเหลือง ผิวค่อนข้างมัน น้ำหนัก 100 เมล็ด 15 กรัม ตาเมล็ด (Hilum) สีน้ำตาลค่อนข้าง เล็ก
เมล็ดโตกว่าและต้านทานต่อโรคราสนิมและโรคแอนแทรคโนสได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.1 และ สจ.2 และมีความต้านทานต่อโรคเมล็ดสีม่วง ผลผลิต 300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคแบคทีเรียพัสตูล และโรคใบด่าง