ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ทุเรียน
พันธุ์ ชะนีชาญชัยจันทบุรี
วันที่รับรอง 22 มกราคม 2540
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจัดการประกวดทุเรียนในเชิงวิชาการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งดำเนินการระหว่าง ปี พ.ศ.2530-2532 จากผลการประกวด สามารถคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ชะนีที่มีลักษณะดีเด่นและคุณภาพดีได้จำนวนหนึ่ง และพันธุ์ชะนี ของนายชาญชัย มานะทวี ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประกวดติดต่อกัน 3 ปี ปีพ.ศ.2533-2539 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้นำยอดของทุเรียนต้นที่ชนะการประกวดมาทำการเสียบยอดบนต้นตอพันธุ์ชะนี และนำไปปลูกทดสอบในเขตนิเวศน์ต่าง ๆ รวมทั้งปลูกเปรียบเทียบกับโคลนพันธุ์อื่น ๆ ที่ชนะการประกวด
ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตรใบรูปไข่ค่อนข้างยาว ช่อดอกมีดอกย่อย 3-30 ดอก กลีบดอกสีขาวอมเหลือง ผลขนาดปานกลาง น้ำหนักผล 1.5-4.2 กิโลกรัม ผลทรงกระบอกหรือทรงรูปไข่พูเน้นเด่นชัด ร่องพูไม่ลึก หนามใหญ่สั้นและห่าง เนื้อไม่ค่อยหนา สีเหลืองเข้ม กลิ่นแรง เนื้อละเอียดเหนียว รสหวาน เนื้อหนา 1.08 เซนติเมตร ผลผลิต 180-200 ผลต่อต้นต่อปี อายุออกดอก 4-5 ปีหลังปลูก อายุเก็บเกี่ยว 100-110 วัน หลังดอกบาน
เนื้อหนา หวานมันพอดี เนื้อแห้ง เส้นใยน้อย เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบสูง
เขตปลูกทุเรียน ภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และภาคอื่น ที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก
ติดผลน้อย ดังนั้นจึงต้องมีการตัดแต่งดอกให้เหลือในปริมาณที่เหมาะสม และอาจช่วยผสมเกสรด้วยเกสรตัวผู้จากต่างพันธุ์จึงจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผลได้ดี