ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช สิ่งประดิษฐ์
พันธุ์ ตู้อบรังไหม นครราชสีมา 60
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ.2527 ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมาได้ประดิษฐ์ตู้อบรังไหมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปี พ.ศ.2528 ได้ประดิษฐ์ตู้อบรังไหมขึ้นโดยใช้เตาถ่านเป็นตัวให้ความร้อน และปรับปรุงให้การกระจายความร้อนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทำให้การทำงานสมบูรณ์แบบรังไหมอบแห้งมีคุณภาพดี
โครงสร้างของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนใส่รังไหม และส่วนให้ความร้อน อาศัยหลักการไหลเวียนของอากาศ คือ อากาศร้อนจะเคลื่อนที่ขึ้นสูง อากาศเย็นกว่าไหลเข้าแทนที่ช่วยพัดพาความร้อนจากเตาถ่านไปยังส่วนบรรจุรังไหม ตู้อบรังไหมชนิดนี้มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 170 เซนติเมตร และสูง 110 เซนติเมตร สร้างได้ง่ายโดยใช้วัสดุที่ใช้ในท้องถิ่น ส่วนใส่รังไหมขนาด 1.5x1.5 นิ้ว ด้านในบุด้วยตาขายมุ้งลวดโดยรอบ เปิดด้านบน ส่วนให้ความร้อนทำด้วยเหล็กฉาก ขนาด 1x1 นิ้ว ต่อเข้ากับส่วนที่ 1 ทั้งสองส่วนหุ้มด้วยสังกะสีเบอร์ 35 ด้านบนของส่วนใส่รังไหมมีปล่องระบายอากาศสูง 10 เซนติเมตร เมื่อประกอบเสร็จแล้วใช้พื้นที่เพียง 1.53 ตารางเมตร อบรังไหมได้ครั้งละ 10 กิโลกรัม ถ้าเกษตรกรต้องการอบรังไหมให้มากกว่านี้ ก็สามารถขยายส่วนออกไปโดยยึดหลักการที่ไม่ให้ชั้นของรังไหมที่ต้องการอบสูงเกิน 15 เซนติเมตร เพื่อใหความชื้นกระจายออกจากรังไหมได้เต็มที่
คุณภาพของรังอบแห้งไม่แตกต่างจากรังที่อบด้วยตู้อบแบบลมร้อนไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เส้นใยที่ได้เปอร์เซ็นต์สูญเสียและสีของรังไหม