ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ PB 260
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
พันธุ์ PB 260 เป็นพันธุ์มาจากประเทศมาเลเซียได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ PB 5/51 กับ PB49
ลักษณะทรงฉัตรเป็นทรงปิรามิดขนาดเล็กลักษณะทรงพุ่มเป็นทรงกรวยขนาดกลางใบสีเขียวเข้ม เนื้อใบหยาบ ไม่มีความมัน ก้านใบตรง ยาวปานกลาง กิ่งหลักมี 1-3 กิ่ง กิ่งแขนงมาก แตกกิ่งไม่สมดุล เปลือกบางเปลือกงอกใหม่หลังเปิดกรีดบาง ลำต้นเจริญเติบโตดี ในช่วงอายุที่มีการกรีดยางมีการเจริญเติบโตปานกลางน้ำยางสีครีม ระยะปลูกระหว่างต้นชิดน้อยกว่า 3 เมตรระบบกรีดที่เหมาะสมคือกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน
ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 322 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตเนื้อไม้อายุ 20 ปี 27.24 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางได้ดี ต้านทานต่อโรคราสีชมพู และโรคใบจุดออยเดียมดีต้านทานต่อโรคใบร่วงไฟทอบโทราปานกลางต้านทานลมได้ดี
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 สามารถปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน มากกว่า 1 6 องศา พื้นที่ดินที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงและพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น
การเปิดกรีดลึกเป็นบาดแผลถึงเนื้อไม้ เปลือกงอกใหม่เสียหายค่อนข้างรุนแรง ไม่ต้านทานต่อโรคเปลือก แห้ง