ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ อุบล 2
วันที่รับรอง 18 มกราคม 2541
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเหนียวพันธุ์อุบล 2 ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวระหว่างสายพันธุ์ SPT7149-429-3 กับสายพันธุ์ IR21848-65-3-2 ที่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างชาติประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปีพ.ศ.2525 ปลูกคัดเลือกสายพันธุ์ชั่วที่ 6 ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ.2526-2540
ผลผลิตประมาณ 463 กิโลกรัมต่อไร่ วันเก็บเกี่ยวประมาณ 15 พฤศจิกายน ต้นสูงประมาณ 118 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบมีขน ใบธงเอนทำมุมแคบกับคอรวง ช่วงเก็บเกี่ยวใบแห้งหมด รวงยาวค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่มาก คอรวงสั้น ข้าวเปลือกสีฟาง มีขนสั้นบนเปลือกเมล็ด รูปร่างข้าวกล้องยาวเรียว ยาว 7.08 มิลลิเมตร กว้าง 2.20 มิลลิเมตร น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด หนัก 2.97 กรัม ข้าวสุกนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
ผลผลิตสูงและตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี ตั้งแต่ 6-12 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ต้านทานโรคไหม้ ทนทานดินเค็ม อายุเก็บเกี่ยวเบากว่าพันธุ์ข้าว กข 6 และสามารถใช้ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนได้
เขตพื้นที่นาดอนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนหมดเร็ว
ไม่ควรปลูกในพื้นที่นาลุ่ม ไม่ควรปลูกในพื้นที่มีโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดเป็นประจำ