ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ สุพรรณบุรี 2
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 2 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง กข 23 กับ ไออาร์ 60 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในปีพ.ศ.2526 ปีพ.ศ.2527-2534 คัดเลือกได้สายพันธุ์ SPRLR83260-143-1-1 ปลูกศึกษาพันธุ์เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีและระหว่างสถานี ปี พ.ศ.2534 แนะนำให้เกษตรกรปลูก เพื่อแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
อายุเก็บเกี่ยวเมื่อปลูกแบบปักดำ ประมาณ 115 วัน ต้นสูงประมาณ 112 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบมีขนใบธงค่อนข้างตั้งตรง ช่วงเก็บเกี่ยวใบแก่ช้าปานกลาง รวงยาวแน่นปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่ คอรวงยาว ข้าวเปลือกสีฟาง รูปร่างข้าวกล้องยาวเรียวยาว 7.3 มิลลิเมตร กว้าง 2.2 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิเมตร น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.68 กรัม ปริมาณอมิโลส 22.1 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกอ่อนนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์
อายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่า กข 23 และสุพรรณบุรี 90 คุณภาพเมล็ดสูง ทำข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ดีต้านทานโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง ทนทานต่อโรคใบหงิก ให้ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัมต่อไร่ ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี คุณภาพข้าวสุกอ่อน
เขตพื้นที่ปลูกข้าวชลประทานของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ในสภาพธรรมชาติไม่ต้านทานโรคใบขีดสีน้ำตาลระยะออกรวง และโรคกาบใบเน่า