ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 17
วันที่รับรอง 07 มกราคม 2522
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้า กข 17 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์ 262 จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างชาติประเทศฟิลิปปินส์ กับพันธุ์ ปิ่นแก้ว 56 โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ปี พ.ศ.2512 และทำการคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง และสถานีทดลองข้าวหันตรา ทำการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวต่าง ๆ ในภาคกลางได้สายพันธุ์ BKN 6986-66-2
ข้าวเจ้าขึ้นน้ำ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 140 วัน รูปทรงต้นดี สูงประมาณ 130 เซนติเมตร หรือขึ้นกับระดับน้ำ ลำต้นและกาบใบสีเขียวอ่อน ใบธงตั้ง ใบสีเขียว ค่อนข้างสั้นและแคบ มุมใบและมุมต้นเเคบ แตกกอดี รวงอยู่ใต้ใบ มีความสามารถในการยืดตัวปานกลาง เมล็ดร่วงง่าย ข้าวเปลือกสีฟางระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์ น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.23 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7 มิลลิเมตร รูปร่างเรียว ลักษณะข้าวสุกร่วนและค่อนข้างแข็ง
เมล็ดยาวเรียวผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 640 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมือง 40-50 เปอร์เซ็นต์ ทนน้ำท่วมได้ประมาณ 1 อาทิตย์ เมื่อต้นข้าวจมอยู่ใต้ผิวน้ำ (ใส)ไม่เกิน 50 เซนติเมตร ฟื้นตัวได้เร็วหลังจากน้ำท่วม ต้านทานโรคขอบใบ แห้งปานกลาง ต้านทานแล้งปานกลาง
ฤดูนาปีในที่ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ที่มีการใส่ปุ๋ยและแถบริมฝั่งแม่น้ำโขง
ให้ระวังความเสียหายจากการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว