ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปทุมมา
พันธุ์ เชียงราย 3
วันที่รับรอง 06 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. ลักษณะช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น กลีบประดับสีขาวเรียงตัวเป็นระเบียบ อยู่ระดับเดียวกับใบ ส่วนพันธุ์ไทยบิวตี้ ส่วนพันธุ์ไทยบิวตี้ กลีบประดับเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ 2. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะสำหรับผลิตเป็นไม้ดอกกระถางขนาดกลาง 3. ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 56 - 62 วัน แต่พันธุ์ไทยบิวตี้ ใช้เวลา 80 - 83 วัน 4. ผลผลิตช่อดอก 2 - 3 ดอก/กอ และให้ดอกพร้อมกัน 5. อายุการใช้งานในกระถางนาน 4 - 5 สัปดาห์หลังดอกบาน
พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง
เพื่อป้องกันโรคหัวเน่า ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของ โรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี