ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ PB 28/59
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
พันธุ์ PB 28/59 เป็นพันธุ์ที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ PBIG นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย
ลำต้นเจริญเติบโตได้ดีปานกลางช่วงก่อนเปิดกรีด แต่ในช่วงอายุที่มีการกรีดยางการเจริญเติบโตไม่ดีมีเปลือกบาง แต่เปลือกงอกใหม่หนากรีดครึ่งลำต้นวันเว้น 2 วัน ระยะปลูกระหว่างต้นมากกว่า 3 เมตร
ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 324 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางและต้านทานลมได้ปานกลาง
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 ไม่มีพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
เป็นโรคเปลือกแห้งง่าย ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบจุด โรคใบร่วง โรคราสีชมพู และโรคเส้นดำ การกรีดลึกเป็นแผลถึงเนื้อไม้จะทำให้เปลือกงอกใหม่เสียหายค่อนข้างรุนแรง