ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปทุมมา
พันธุ์ เชียงราย 4
วันที่รับรอง 06 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ
1. กลีบประดับแยกชั้นอย่างชัดเจน โดยกลีบประดับส่วนบนสีชมพูปลายกลีบแต้มสีเขียวลายเส้นสีแดง กลีบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย กลีบประดับส่วนล่างสีเขียว ด้านล่างของกลีบมีวงสีน้ำตาลแดง ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ส่วนลักษณะช่อดอกของปทุมมาเชียงใหม่ชมพู เป็นทรงดอกบัว 2. ผลผลิตช่อดอก 3 - 7 ดอก/กอ 3. ผลผลิตหัวพันธุ์ 4 - 7 หัว/กอ 4. อายุปักแจกันนาน 14 วัน ซึ่งมากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่มีอายุปักแจกัน 9 วัน
พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง
เพื่อป้องกันโรคหัวเน่า ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของ โรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี