ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 23
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2524
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าว กข 23 เป็นข้าวพันธุ์ผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวสามทางระหว่าง กข 7 กับ ไออาร์ 32 และ กข 1 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิตได้สายพันธุ์ SPRLR76002-168-1-1 ซึ่งต้านทานโรคใบหงิกและโรคข้าวอื่น ๆ เมล็ดข้าวมีคุณภาพดีและให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า กข 7
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกแบบข้าวนาสวน ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อายุประมาณ 120-130 วันลักษณะลำต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 115-120 เซนติเมตร ต้นและใบสีเขียวอ่อน แตกกอดีใบธงตั้งและค่อนข้างยาว รวงอยู่ใต้ใบ ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลองเฉลี่ยประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.71 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.3 มิลลิเมตร
ผลผลิตสูงทั้งในสภาพที่มีและไม่มีโรคใบหงิกระบาด ต้นเล็กแต่แข็งกว่ากข 21 เมล็ดยาวเรียว ข้าวสารสวยข้าวสุกค่อนข้างร่วนมีความนุ่มพอเหมาะเเละรสดี มีความสามารถในการต้านทานโรคใบหงิกโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่ที่มีชลประทานหรือควบคุมระดับน้ำได้โดยเฉพาะแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ไม่ต้านทานโรคใบสีส้มและโรคไหม้