ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ฝ้าย
พันธุ์ ศรีสำโรง 3
วันที่รับรอง 28 มกราคม 2525
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ฝัายพันธุ์ ศรีสำโรง 3 คัดเลือกมาจากต้นที่ไม่เป็นโรคใบหงิกที่สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง ในปี พ.ศ.2512 ซื่งเป็นปีที่มีโรคใบหงิกระบาดมาก ทำการคัดเลือกแบบสืบตระกูล ได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอดี นำมาเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น มาตรฐาน ท้องถิ่น และในไร่เกษตรกร หลังจากทดลองปลูกเชื้อในสภาพไร่ พบว่าเป็นพันธุ์ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบหงิกให้ผลผลิตสูงและมีลักษณะทรงพุ่มโปร่ง
ทรงต้นเป็นทรงกรวย โปร่งตั้งตรง สูงประมาณ 125 เซนติเมตร ไม่ล้มง่าย ปล้องค่อนข้างยาวใบเรียบมีขนาดปานกลาง ดอกสีขาวนวล หรือสีครีม ดอกแรกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุประมาณ 50 วัน สมอขนาดเล็ก แตกเกือบพร้อมกันการติดสมอดีมาก เมล็ดขนาดกลาง อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 105 วัน อายุเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายประมาณ 120 วัน
สมอดกผลผลิตปุย 300-350 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 105-120 วัน สมอแตกเกือบพร้อมกันทั้งต้น ทำให้เก็บเกี่ยวได้หมดในระยะเวลาอันสั้น ให้น้ำหนักเส้นใยสูง ประมาณ 39.3 เปอร์เซ็นต์ต่อสมอ ความยาวเส้นใยประมาณ 1.14 นิ้ว
เขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัดกาญจนบุรี