ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ พลายงามปราจีนบุรี
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2537
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ได้ทำการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวมาจากตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 2 กิโลกรัม ปี พ.ศ.2523 ทำการคัดเลือกผสมพันธุ์แบบหมู่ ปี พ.ศ.2524 และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2525-2536 ได้พันธุ์ข้าวที่สามารถนำไปแปรรูปได้
ต้นสูงประมาณ 242 เซนติเมตร ข้าวไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณวันที่ 25 พฤศจิกายน เมล็ดมีระยะพักตัว 7 สัปดาห์ ขึ้นกับระดับน้ำ ทรงกอแผ่ในแนวนอน ลำต้นล้มง่าย ใบและกาบใบสีเขียว รวงยาวแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงยาว เมล็ดยาวเรียว เปลือกสีฟาง ท้องไข่ค่อนข้างมาก คุณภาพการสีปานกลาง มีอมิโลสสูง ข้าวสุกมีลักษณะค่อนข้างร่วนแข็ง ข้าวสารนำไปแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีนได้
ผลผลิตเฉลี่ย 380 กิโลกรัมต่อไร่ มีความต้านทานต่อโรคไหม้ในระยะกล้า ขึ้นน้ำได้ดี ทนแล้ง ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวปานกลาง
ปลูกในที่ราบลุ่มภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างที่มีน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร และน้ำท่วมขังนานกว่า 1 เดือน น้ำแห้งปลายเดือนธันวาคม โดยเฉพาะที่นาข้าวขึ้นน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดพิจิตร ที่เคยมีโรคไหม้ระบาดในระยะกล้า
ไม่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยและค่อนข้างไม่ต้านทานต่อโรคใบหงิกและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล