ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ ชัยนาท 84-1
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2555
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 หรือถั่วเขียวสายพันธุ์ M5-1 หรือถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เป็นสายพันธุ์กลายที่คัดได้จากพันธุ์ชัยนาท 36 ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาอัตรา 500 เกรย์ ในปี 2538 ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ และศึกษาข้อมูลจำเพาะของพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทระหว่างปี 2538 – 2553
โคนต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงสีเขียว ใบย่อยใบกลางมีรูปคล้ายสามเหลี่ยม ใบย่อยมีขนาด ความยาว 10.5 ซม. ความกว้าง 6.8 ซม. ก้านใบยาว 11.5 ซม. ใบมีขนมาก ใบ ก้านใบ และวงกลีบเลี้ยงมีสีเขียว กลีบดอกสีเหลือง ช่อดอกอยู่ทั้งเหนือและใต้ทรงพุ่ม ฝักอ่อนมีเขียวอ่อน ความหนาแน่นของขนที่ฝักแก่ปานกลาง ฝักแก่สีดำ มีเมล็ดรูปทรงกระบอก อายุถึงดอกแรกบาน 35 วัน อายุถึงเก็บเกี่ยว 65 วัน จำนวนฝัก/ต้นประมาณ 11.5 ฝัก จำนวนเมล็ด/ฝักประมาณ 11.3 เมล็ด ฝักยาว 8.7 ซม. ต้นสูง 63 ซม.
1. ผลผลิตสูง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 226 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกำแพงแสน 1 ร้อยละ 4 และ 7 ตามลำดับ 2. เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น โดยให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 54.85 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกำแพงแสน 1 ร้อยละ 5 และ 4 ตามลำดับ และให้ผลผลิตแป้ง 124 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกำแพงแสน 1 ร้อยละ 9 และ 12 ตามลำดับ 3. ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 69 กรัม สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกำแพงแสน 1 ร้อยละ 5 และ 6 ตามลำดับ 4. น้ำหนักถั่วงอกสูงและมีรสชาติค่อนข้างหวาน เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก โดยให้น้ำหนักถั่วงอกสูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกำแพงแสน 1 ร้อยละ 3 และ 1 ตามลำดับ
เหมาะสำหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป
-